Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

Dr univ i medisn i 1990 i Wien. Utdanning som spesiaist i Gynekologi og Fødselshjelp i Sør Afrika  mellom 1991 og 2000. Jobbet på St Olav hospital på gynekologisk avdeling siden 2001, siden 2004 som overlege på seksjon for generel gynekologi.

Hoved interesse som gynekolog i operativ laparoskopi/hysteroskopi og vulvasykdomer. Interssert og ønkser å bidra kvinnehelse global med fokus på lav inkomst land.  Spesiel nteresse i infeksjøse gynekologiske sykdomer og sexologi relaterte problemer.

Jeg forsker på:

Har forsket på: Har undersøkt retrospektiv seksuelle forhold etter abdominale totale hysterektomier samenlignet med hysterektomier der livmor fjernes uten livmorhals (subtotale hysterektomier),Seksualitet av kvinner og deres partner etter gynekologiske operasjoner for beninge tistand, risikofaktorer for desens operasjoner.

 

Pågående prosjekt:

Holdninger av kvinner som oppsøker gynekologisk poliklinikk rundt spørsmål angående seksualfunksjon

Vakuum forløsning i Sierra Leone

sammenheng mellom svangerskapsomsorg, ektefelle og ftype fødselshjelper

Vulva plager blant kvinner som oppsøker en gynekologisk poliklinikk 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner