Omsorgskarusell

 • Eldre dame i samtale fra sengen.

  Senter for omsorgsforskning er et nasjonalt ledende miljø på forskning for kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Glad utviklingshemmet gutt i rullestol.

  Du finner Senter for omsorgsforskning i Nord-Norge og Midt-Norge, på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
 • Eldre dame som kikker ut av vinduet med bekymret blikk.

  Forskningssenteret består av omlag hundre forskere og en liten kommunikasjonsavdeling.
 • Ung dame i rullestol med drømmende blikk.

  Senter for omsorgsforskning er utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Eldre dame med hageredskap ute i naturen.

  Senterets mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap som kan styrke de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Nyheter

Nyheter

Geir Sverre Braut, Astrid Syse og Line-Melby. Foto: Privat
03.10.2023

– Bærekraft og beredskap er to sider av samme sak

Hva betyr bærekraft i helse- og omsorgstjenestene? Hvordan kan det knyttes til beredskap? Temanummeret av Tidsskrift for omsorgsforskning svarer på nettopp dette. Vi har snakket med gjesteredaktørene.
Bærekraft og beredskap
Siv Fladsrud Magnussen og Siri Andreasen Devik ved Senter for omsorgsforskning. Foto: Privat
22.09.2023

Dette er viktig for hjemmeboende eldre

Ett av Bo trygt hjemme-reformens satsingsområder er «Tilpassede botilbud». Hva mener de eldre selv er viktig for at de skal kunne bo trygt og godt i sine egne hjem? Ny oppsummering av kunnskap om temaet.
Viktig for hjemmeboende eldre
22.09.2023

I dag er det Pårørendedagen. Her er aktuelt lesestoff

22. september markeres Pårørendedagen. Hva vet vi om hvordan det er å være pårørende? Her er publikasjoner fra Senter for omsorgsforskning.
Lesestoff om pårørende

Hva kan Bo trygt hjemme lære av Leve hele livet?

Regjeringer og reformer kommer og går. Men arbeidet med trygg alderdom fortsetter. Hva bør kommunene ta med seg fra vi skulle leve hele livet til vi nå skal bo trygt hjemme?
Bo trygt hjemme?

omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for helse- og omsorgstjenestene. 

Biblioteket driftes av Senter for omsorgsforskning og gir tilgang til en lang rekke oppsummeringer av kunnskap, tusenvis av relevante dokumenter, nyttige verktøy og ressurser, og styrende dokumenter.

Omsorgsbiblioteket er utviklet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

utviklingssenteret

Utviklingssentrene

Senter for omsorgsforskning samarbeider tett med Utviklingssenter for sykehjem og hjemme-tjenester.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemme-tjenester er en ressurs for kommunale helse- og omsorgstjenester. Utviklingssentrene bidrar til fag- og tjenesteutvikling, fremmer samarbeid og tilbyr deltakelse i ulike aktiviteter. Det finnes et utviklingssenter i hvert fylke.

 Klikk her for å besøke Utviklingssenter for sykehjem og hjemme-tjenester.

tidsskrift

Tidsskrift for omsorgsforskning