Omsorgskarusell

 • Eldre dame i samtale fra sengen.

  Senter for omsorgsforskning er et nasjonalt ledende miljø på forskning for kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Glad utviklingshemmet gutt i rullestol.

  Du finner Senter for omsorgsforskning i Nord-Norge og Midt-Norge, på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
 • Eldre dame som kikker ut av vinduet med bekymret blikk.

  Forskningssenteret består av omlag hundre forskere og en liten kommunikasjonsavdeling.
 • Ung dame i rullestol med drømmende blikk.

  Senter for omsorgsforskning er utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Eldre dame med hageredskap ute i naturen.

  Senterets mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap som kan styrke de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Nyheter

Nyheter

Per Gunnar Disch og Terje Emil Fredwall
14.02.2023

Gjør det lettere å forske på kommunale helsetjenester

Ny veiviser viser hvordan forskning på helse- og omsorgssektoren i Kommune-Norge kan gjennomføres.
Forskningsveiviser
gruppebilde
25.01.2023

Tsjekkere til Trøndelag for seksualvennlig miljø

Da tsjekkisk kompetansemiljø ville lære mer om seksualitet hos personer med utviklingshemming, så de til Trøndelag.
Tsjekkere i Trønderlag
Torunn Kitty Vatnøy
23.01.2023

For få sykepleiere og for liten kompetanse

Alle har en kommunal akutt døgnenhet. Mange steder blir tilbudet likevel ikke brukt fordi legen som henviser ikke stoler på enhetens kompetanse.
Kommunal akutt døgnenhet
Bjørnulf Arntsen
12.01.2023

Slik lykkes du med interkommunalt samarbeid

Han rynker litt på den akademiske nesa si, Bjørnulf Arntsen, når han leser den litt tabloide overskriften.
Interkommunalt samarbeid

omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for helse- og omsorgstjenestene. 

Biblioteket driftes av Senter for omsorgsforskning og gir tilgang til en lang rekke oppsummeringer av kunnskap, tusenvis av relevante dokumenter, nyttige verktøy og ressurser, og styrende dokumenter.

Omsorgsbiblioteket er utviklet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

utviklingssenteret

Utviklingssentrene

Senter for omsorgsforskning samarbeider tett med Utviklingssenter for sykehjem og hjemme-tjenester.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemme-tjenester er en ressurs for kommunale helse- og omsorgstjenester. Utviklingssentrene bidrar til fag- og tjenesteutvikling, fremmer samarbeid og tilbyr deltakelse i ulike aktiviteter. Det finnes et utviklingssenter i hvert fylke.

 Klikk her for å besøke Utviklingssenter for sykehjem og hjemme-tjenester.

tidsskrift

Tidsskrift for omsorgsforskning