Omsorgskarusell

 • Eldre dame i samtale fra sengen.

  Senter for omsorgsforskning er et nasjonalt ledende miljø på forskning for kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Glad utviklingshemmet gutt i rullestol.

  Du finner Senter for omsorgsforskning i Nord-Norge og Midt-Norge, på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
 • Eldre dame som kikker ut av vinduet med bekymret blikk.

  Forskningssenteret består av omlag hundre forskere og en liten kommunikasjonsavdeling.
 • Ung dame i rullestol med drømmende blikk.

  Senter for omsorgsforskning er utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Eldre dame med hageredskap ute i naturen.

  Senterets mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap som kan styrke de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Nyheter

13.06.2024

Pasientsikkerhet og ledertetthet

Den ferske forskningsrapporten avdekker lav ledertetthet i sykehjem sammenliknet med andre sektorer, samt varierende opplevelser av sikkerhets- og teamarbeidsklima blant ansatte.
Pasientsikkerhet og ledertetthet
Daniel Andre Voll Rød. Foto: Privat
16.04.2024

Geografiske forskjeller i eldreomsorgen

Daniel Andre Voll Rød og Monika Dybdahl Jakobsen ved Senter for omsorgsforskning har skrevet en oppsummering av kunnskap om geografiske forskjeller i norsk eldreomsorg.
Geografiske forskjeller
14.12.2023

Frivillighet i palliativ omsorg

Er det en god ide med palliativ omsorg fra frivillige? Forsker og sykepleier Evy Gangstø Steinseide og professor Oddvar Førland har skrevet en oppsummering av kunnskap om frivillighet i palliativ omsorg.
Frivillighet i palliativ omsorg
Professor Anette Fagertun ved Senter for omsorgsforsking. Foto: Mauricio Esteban Pavez Ramirez
02.11.2023

Kvinnehelse, overgangsalder og arbeidsliv

Professor Anette Fagertun skal vere med på å undersøkje kva for påverknad overgangsalderen har på kvinner, arbeidsliv og samfunn. Ho har til saman tjue millionar og fire år til rådvelde.
Arbeid og overgangsalder

omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er utvikla på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet.

Biblioteket er ein nettstad der forsking og utviklingsarbeid blir samla og oppsummert for helsetenestene og omsorgstenestene.

Biblioteket vert drive av Senter for omsorgsforsking og gjev tilgang til ei lang rekkje sammendrag av kunnskap, tusenvis av relevante dokument, nyttige verktøy og ressursar, og styrande dokument.

Nyaste oppsummeringar

 

utviklingssenteret

Utviklingssentra

Senter for omsorgsforsking samarbeider tett med Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester.

Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester er ei ressurs for kommunale helse- og omsorgstenester. Utviklingssentra bidreg til fag- og tenesteutvikling, fremjar samarbeid og tilbyr deltaking i ulike aktivitetar. Det finst eit utviklingssenter i kvart fylke.

 

Klikk her for å besøke Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester.

tidsskrift

Tidsskrift for omsorgsforskning