Fakultet for medisin og helse

Senter for omsorgsforskning, øst

 

Senter for omsorgsforskning er utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet og etablert i Nord-Norge og Midt-Norge, på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Sentrene utgjør et nasjonalt nettverk som koordineres fra Gjøvik. Senterets mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. Du er nå på den regionale siden til Senter for omsorgsforskning, øst. Nyheter og mer informasjon finner du på den nasjonale nettsiden vår omsorgsforskning.no

Kontakt

Ledelsen ved Senter for omsorgsforskning, øst er organisert som et koordinerende team der senterleder har det øverste faglige og administrative ansvaret hjulpet av teamets øvrige medlemmer.

Aud Obstfelder, senterleder

Hege K. Andreassen, forskning og utvikling

Kari Bjerke Gjærde, administrasjon og formidling

Siv Magnussen, forskningsfaglig rådgivning

  • E-post: post@omsorgsforskning.no
  • Besøksadresse: NTNU, Bygg H, fløy D, Teknologivegen 22, Gjøvik (Kallerud)
  • Postadresse: NTNU, Senter for omsorgsforskning, Teknologivegen 22, 2815 Gjøvik
  • Om senteret