Scenarie bachelor i sykepleie

Institutt for helsevitenskap

Scenarie bachelor i sykepleie

Simulering i sykepleierutdanningen: Fullskalasimulering brukes i alle tre studieårene i sykepleierutdanningen.

Scenarie 1. studieår

Tema: Forverring av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom)

Læringsutbytte/læringsmål:

  • Identifisere, prioritere og behandle ABC-problemer
  • Kommunikasjon med pasient
  • Kommunikasjon i behandlingsteamet

Deltakere:

3 sykepleiere og 3 observatører.

Pasientbeskrivelse:

Kvinne 81 år. Diagnostisert KOLS for ca 8 år siden, gradvis forverring.  Tidligere røyker, sluttet da hun flyttet til sykehjem. Siste 4 dagers sykehistorie med økende tungpust og nedsatt almenntilstand. Skal ha legetilsyn i dag pga. mistanke om infeksjon.

Informasjon til kursdeltakere:

Du kommer på aftenvakt og får rapport om at pasienten er dårligere. Da dere går inn og skal hjelpe pasienten opp etter middagshvil, ønsker pasienten ikke opp. Hun har kraftig dyspne og er engstelig. Hun virker sliten. Pipende ekspirium og bruk av hjelpemuskler. Pasienten klager over tørste og er tørr i munnen.

Scenarie 2. studieår

Tema: Pasient ved psykiatrisk avdeling med bipolar lidelse

Læringsutbytte/læringsmål:

  • Anvende ulike kommunikasjonsferdigheter
  • Anvende egostyrkende sykepleieprinsipp: Grensesetting
  • Anvende egostyrkende sykepleieprinsipp: Fysisk omsorg

Pasientbeskrivelse:

Det er morgen, dere kommer på vakt.

Karoline Andersen er 35 år og er innlagt psykiatrisk avdeling på grunn av bipolar lidelse, og er nå i en manisk periode. For tiden sover hun bare få timer om natten, spiser lite og har hele tiden uro i kroppen.

Mål for oppholdet er at hun skal oppnå et stabilt stemningsleie og planlegge oppfølging fra den kommunale helsetjenesten etter utskriving.

Hendelsesforløp:

  • 2 studenter er aktive og 3-4 er observatører
  • Karoline er ikke gift og bor alene i egen leilighet
  • Hun prater kontinuerlig både med medpasienter og personale og klarer ikke selv å stoppe talestrømmen
  • Hun blir lett irritert når personalet begrenser aktiviteten hennes

Scenarie 3. studieår

Tema: anafylaxi

Læringsutbytte/læringsmål:

ABCDE
a.    Prioritere tiltak fortløpende
b.    Få forståelsen av sirkulasjonstrussel ved anafylaktisk sjokk

Kommunikasjon (closed loops)
c.    Kommunisere effektivt uten å skape misforståelser
d.    Håndtere pårørende

Forsvarlig legemiddelhåndtering
a)    Utføre medikamentrekning av legemiddeldoser
b)    Utføre kontrollrutiner

Deltakere: To sykepleierstudenter starter scenariet. Flere sykepleierstudenter tilkalles for evt. å ringe lege.

Pasientbeskrivelse: Jente 14 år, tidligere frisk. Urinveisinfeksjon. Alvorlig syk.

Scenario for simulering:

Sykepleierstudent kommer på aftenvakt og får rapport. Mor ringer på og dere går inn til pasienten.

Jente som er tidligere frisk foruten flere urinveisinfeksjoner som liten. Allergi mot pollen og egg. Ingen faste medisiner. Maria er enebarn og bor hjemme hos mor, men er hos far hver andre helg og deler av ferien.

5 dagers sykehistorie på feber og dysuri. Smerter ved vannlatning. Oppsøkte legevakt i går. Fullt utslag på urin stix. Startet med Selexid tabletter. Ikke klart å ta disse. Økende kvalme og oppkast. Økende slapp. Innlagt for vurdering.

Slik foregår simulering

Slik foregår simulering