Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Gajic, Bojana; Aas, Einar Johan. (2008) Instituttet spør sine tidligere studenter: Hvor relevant var utdanningen?. Elektronikk : tidsskrift for IT og telekom. vol. 41 (4).
  • Gajic, Bojana; Paliwal, Kuldip K.. (2006) Robust Speech Recognition in Noisy Environments Based on Subband Spectral Centroid Histograms. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. vol. 14 (2).
  • Gajic, Bojana. (2003) Auditory Based Methods for Robust Speech Feature Extraction. Telektronikk. vol. 99 (2).
  • Gajic, Bojana. (2002) Er noen språk enklere å gjenkjenne enn andre?. NORSIGnalet : organ for NORSIG, Norsk forening for signalbehandling.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Gajic, Bojana. (2002) Feature Extraction for Automatic Speech Recognition in Noisy Acoustic Environments. 2002. ISBN 82-471-5457-9.