Institutt for elektroniske systemer

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Institutt for elektroniske systemer

 
Bilde av student som jobber i antennelaboratoriet

Elektroniske systemer er noe vi tar for gitt. Vi bruker mobiltelefoner, datamaskiner, treningsensorer, navigasjonssystemer og dataspill som den selvfølgeligste ting. Men uten elektroniske systemer ville ikke noe av elektronikken vi omgir oss med i det daglige fungert.

Institutt for elektroniske systemer (IES) underviser og forsker i hvordan vi kan videreutvikle denne teknologien. Dagens og morgendagens krav til for eksempel avanserte kommunikasjonsløsninger, energisparing og lagringskapasitet legger grunnlaget for instituttets arbeid innen fagområder som mikroelektronikk, trådløs teknologi, navigasjon, signal- og bildebehandling, tale- og musikkteknologi og nanoteknologi.

Institutt for elektroniske systemer er ett av syv institutt ved NTNUs Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Instituttet er lokalisert på Gløshaugen i Trondheim og på Gjøvik.

Kontakt oss

Kontakt oss

Thomas Tybell


Professor Thomas Tybell
Instituttleder


Ansatte
Ledige stillinger
Om oss
Hvor finner du oss


73 59 44 00
kontakt@ies.ntnu.no