Informasjonssikkerhet

Studer informasjonssikkerhet

Vil du være med på å gjøre fremtiden grønn, digital og elektrisk?

Slider

I 2030 trenger Norge 40 000 flere teknologer. Vil du være en av dem?

Behovet for teknologer er rekordhøyt og vil øke. Hjelp oss med å gjøre framtida smart, trygg og bærekraftig. Ta en utdannelse i data!

Virtuell virklighet

Tre data

Mange veier til mål

Som student hos oss har du flere måter å nå målet ditt på. Du kan ta en bachelor, og senere bestemme deg for om du vil gå videre med en mastergrad. Eller så kan du gå rett på en femårig sivilingeniørgrad. Uansett hva du velger, får du en ettertraktet utdannelse med uendelige muligheter.


Sjekk våre studier innenfor informasjonssikkerhet

Sjekk våre studier innenfor informasjonssikkerhet

Studier som gir bachelorgrad

Vær med å sikre fremtidens datasystemer

Vi er alle sårbare for cyberangrep og datakriminalitet. Mange trusler kan unngås og forebygges med gode metoder, tjenester og verktøy innen digital infrastruktur.  

En bachelor i DIGSEC (digital infrastruktur og cybersikkerhet) gir deg ettertraktet kompetanse for å beskytte bedrifter mot digitale trusler. Du lærer om cybersikkerhet, robuste datanettverk og digital infrastruktur med virtualisering og skyløsninger. Dette er svært etterspurt i arbeidsmarkedet.  

Du får en profesjonsrettet og praktisk informatikkutdanning i sikkerhet og digital infrastruktur.

Lær mer om Digital infrastruktur og cybersikkerhet.

Legg til rette for god informasjonsflyt

Det nettbaserte fulltidsstudiet i informasjonsbehandling kvalifiserer deg til å tilrettelegge og organisere informasjon i en virksomhet. Du lærer å programmere og utvikle tidsriktige webløsninger. Du får kunnskap om datasikkerhet, og en grunnleggende forståelse for hvordan bedrifter i dag bruker informasjonsteknologi på en god og effektiv måte.

En bred og allsidig dataforståelse er et godt utgangspunkt for å jobbe med digitaliserings- og effektiviseringsprosesser i mange bedrifter og organisasjoner. Du får en helhetlig forståelse av informasjonsforvaltning, noe som gjør deg attraktiv når du skal søke jobb.

Studiet er et nettbasert fulltidsstudium og passer for deg som vil studere hjemmefra eller i kombinasjon med en jobb. Enkelte valgfag i studiet undervises på campus i Trondheim.

Lær mer om Informasjonsbehandling.

Mastertoggler

Studier som gir mastergrad

Vil du utvikle morgendagens kommunikasjonsnettverk og -tjenester?

På dette studiet lærer du teknologier og teknikker som kreves for å møte samfunnsmessige behov for smarte, robuste og sikre kommunikasjonsnettverk og -tjenester. Du vil også lære å lage løsninger for internett, mobile kommunikasjonsløsninger og tjenester, skytjenester, intelligente transportsystemer og applikasjoner.  

Kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester er under kontinuerlig utvikling og blir en stadig viktigere og integrert del av det moderne samfunnet.

NTNU forsker også på fremtidens 6G nett. Vil du være med å forske på teknologi for fremtiden?

Dette er et internasjonalt masterprogram som undervises på engelsk

Lær mer om Digital Infrastructure and Cyber Security.

Vil du være med å styrke samfunnssikkerheten?  

Jobber du med informasjonssikkerhet, digital etterforskning eller cyberkriminalitet?  

Med denne erfaringsbaserte mastergraden i informasjonssikkerhet lærer du hvordan du kan håndtere og forebygge cyberangrep for å styrke samfunnssikkerheten.  

Den teknologiske utviklingen fører med seg flere sårbarheter, risikoer og utfordringer. Flere får hacking, digital svindel, datainnbrudd, cyberangrep og cyberspionasje som sitt levebrød. Alt og alle kan bli hacket og de profesjonelle datakriminelle kan kreve løsepenger i kryptovaluta. Det fører til et økende behov for forståelse og håndtering av cyber-risiko.

Masterprogrammet er tilrettelagt for å ta ved siden av jobb.
Studieprogrammet undervises på engelsk.

Lær mer om Informasjonssikkerhet.

Informasjonssikkerhet er viktigere enn noensinne

Vår teknologiske hverdag er sårbar og krever økt fokus på informasjonssikkerhet. 
Dette er en forutsetning for vellykket digitalisering, økt samhandling og pålitelig informasjon.
 
I dette studiet lærer du hvordan du kan håndtere og forebygge dataangrep for å styrke samfunnssikkerheten. Du lærer hvordan du bygger trygge og solide informasjonssystemer. Du får en forståelse for etiske og juridiske aspekter ved sikkerhet og personvern.

Du kan velge blant en av tre studieretninger:

  • Informasjonssikkerhetsteknologi
  • Digital etterforskning
  • Informasjonssikkerhetsledelse

Studiet kan tas på heltid over to år eller på deltid over fire år ved siden av jobb.
 
Dette er et nettstudium som krever samlinger på inntil 10 dager i semesteret på campus i Gjøvik. Studieprogrammet undervises på engelsk.

Lær mer om Information Security.

Vil du få teknologien til å kommunisere sikkert og godt? 

Vi blir stadig mer digitale og er alltid på nett. Livet vårt er ikke lenger tenkelig uten digitale verktøy og tjenester, på jobb og i fritida. For å få ny teknologi til å fungere godt, må kommunikasjonen mellom enhetene være samstemt, og den må være sikker og trygg.

Vil du være med på å realisere neste generasjons internett og løse nye kommunikasjonsutfordringer? Vil du hjelpe til med å forsvare vårt samfunn mot digitale sikkerhetstrusler? Er du interessert i hvordan en smart by skapes gjennom intelligente løsninger, og på denne måten bidrar til å fremme et bærekraftig samfunn?  

Vil du være med å forsvare samfunnet mot hacking og misbruk av kryptovaluta?
Da passer dette fremtidsrettede studiet for deg!

Lær mer om Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet.

Master in Security and Cloud Computing (SECCLO)

SECCLO is an Erasmus Mundus Joint Master's Degree programme programme in the field of computer science, in information security and cloud computing. We combine practical engineering skills with a strongly research-based curriculum. The emphasis is on combining strong security knowledge with hands-on R&D skills in a specific technical area, cloud computing.

Study at two European universities

The first year of the SECCLO curriculum is offered by Aalto University. The second year will be completed at one of the other consortium universities: KTH, NTNU, DTU, UT or EURECOM. The final project, Master’s thesis, is written under the joint supervision of both the first- and second-year university.

Learn more about Security and Cloud Computing.

Bunn reklame data

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Vi er Norges største aktør på utdanning innan fagområdene våre både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Les mer om våre studier

datastudenter