Elektrisk energi

Studer elektrisk energi

Vil du være med på å gjøre fremtiden grønn, digital og elektrisk? 

Slider yellow

I 2030 trenger Norge 40 000 flere teknologer. Vil du være en av dem?

Behovet for teknologer er rekordhøyt og vil øke. Hjelp oss med å gjøre framtida smart, trygg og bærekraftig. Ta en utdannelse i elektrisk energi!

Virtuell virklighet

Tree elektronisk

Mange veier til mål

Som student hos oss har du flere måter å nå målet ditt på. Du kan ta en bachelor, og senere bestemme deg for om du vil gå videre med en mastergrad. Eller så kan du gå rett på en femårig sivilingeniørgrad. Uansett hva du velger, får du en ettertraktet utdannelse med uendelige muligheter.

Sjekk våre studier innenfor elektrisk energi

Sjekk våre studier innenfor elektrisk energi

Studier som gir bachelorgrad

Vil du være med på å digitalisere energisystemet vårt?

Dette er et studieprogram for fremtidens energiarkitekter. Fremtidens energibehov er avhengig av kloke hoder som kan høste fornybar strøm. Du lærer hvordan vi kan bruke strømmen vår smartere og mer bærekraftig med digitale løsninger.  
 
Dette ingeniørstudiet gjør deg i stand til å skape nye digitale løsninger for elektrifiseringen og det «grønne skiftet» i Norge og verden.

Lær mer om elektrifisering og digitalisering.

Vil du at jobben skal gjøre seg selv og maskinene tenke på egen hånd?

Da er ingeniørstudiet i automatisering og intelligente systemer midt i blinken for deg!

Automatisering tar stadig over flere rutinepregede oppgaver. Slike løsninger er smartere, tryggere og mer effektive. Automatisering er viktig for en bærekraftig utvikling og økt verdiskapning.

Du har sikkert hørt om biler, skip og fly som styrer seg selv. Medisinsk teknologi som letter hverdagen for mange. Automatisert industri. Roboter. Kunstig intelligens. Maskinsyn. Dette handler utdanningen om.

Lær mer om automatisering og intelligente systemer.

Vær med å bygg fremtidens digitale energisystemer 

Liker du matematikk og fysikk og har interesse for teknologi, er dette studiet for deg.  

Vi er avhengige av nye metoder for bruk og regulering av elektrisitet for å kunne løse klimautfordringene vi står ovenfor. Omleggingen til elbiler, elektriske båter og energistyring i byer krever kunnskap innen smart datastyring og automatisering.

Du lærer å digitalisere, elektrifisere, automatisere og robotisere et samfunn i rask endring. Du lærer programmering og automatisering for stabil strømforsyning og avansert styring av for eksempel boliger, industri, fly, skip, tog og kjøretøy.

Lær mer om Elektroingeniør.

Vil du være med å designe smarte IoT-systemer for en bedre verden

Elektronisk systemingeniør er et nytt fremtidsrettet studieprogram. Du lærer gjennom arbeidsrelevante ingeniørprosjekter fra starten av.

Tingenes Internett (Internet of Things, eller IoT) endrer samfunnet. Milliarder av fysiske enheter, som elsparkesykler, smartklokker og miljøsensorer, kommuniserer via Internett. Du lærer å designe og bygge slike, samt lage systemer innen medisin, for det grønne skiftet, og andre sektorer i sterk vekst.

I mange studier lærer du om teknologi. Som elektronisk systemingeniør er du med og skaper teknologien og løsningene, en kompetanse er sterkt etterspurt.

Lær mer om elektronisk systemingeniør.

Studier for deg som ønsker å studiere elektrisk energi

Studier som gir mastergrad

Hvordan gjøre fremtiden grønnere og mer elektrisk?  

Klimautfordringen er vår tids kanskje største utfordring, og den er nær knyttet til vår bruk av energi. Fornuftig og effektiv bruk av våre energiressurser er derfor av stor betydning.

Dette er studiet for deg som vil utvikle effektive og miljøvennlige energiløsninger. Studiet gir deg et solid faglig grunnlag for å designe bærekraftige energisystemer.

Du lærer hvordan teknologien kan brukes for å møte samfunnets økende behov for grønn energi. Når samfunnet elektrifiseres og digitaliseres, er vi helt avhengig av flere og bedre energiløsninger.

Lær mer om det 2-årige energi og miljø studiet.

Det pågår en energirevolusjon. Bli med å utvikle fremtidens smarte kraftsystem.

Samfunnet er avhengig av elektrisitet. Biler, tog og skip elektrifiseres og forbrukere kan selv produsere strøm. Dette skaper nye utfordringer for kraftsystemet. Vi forventer strøm når vi trenger strøm. Hele den elektriske infrastrukturen må videreutvikles og vedlikeholdes for effektiv og pålitelig energiforsyning.  

Du lærer å utvikle innovative løsninger for fremtidens bærekraftige kraftsystem og designe elektroteknisk utstyr til industri, energiforsyning, skip og jernbane.

Fremtiden er grønn, elektrisk og digital. Fornybar energi skal erstatte olje, kull og gass for å redusere klimagassutslippene.

Lær mer om electric power engineering.

Hvordan gjøre fremtiden grønnere og mer bærekraftig?

I dette studiet lærer du å utvikle effektive og miljøvennlige energiløsninger noe som gir deg en unik forståelse av hele energisystemet.  

Du lærer hvordan teknologien kan brukes for å møte samfunnets økende behov for grønn energi. Det handler om fornybar energiproduksjon, renseteknologier, effektiv energibruk i industri og bygninger, og miljøvennlige fremdriftssystemer i transportsektoren.

Når samfunnet skal gjøres fornybart, klimanøytralt, elektrifiseres og digitaliseres, er vi helt avhengig av flere og bedre energiløsninger. Studiet gir deg et solid faglig grunnlag for å designe bærekraftige energisystemer.
 
Vil du være med å løse vår tids største klimautfordring knyttet til energi?

Lær mer om det 5-årige energi og miljø studiet.

Verden trenger avansert matematikk, krevende fysikk – og ditt kreative hode

Dette er studiet for deg som er interessert i teknologi og liker å gjøre egne ideer om til virkelighet? Studiet gir deg etterspurt kompetanse der du lærer å skape løsninger for bærekraftig samfunnsutvikling.  

Elektronisk systemdesign som Internett og mobiltelefoner har allerede endret hverdagen vår dramatisk. I fremtiden forventer vi innovasjoner som kan være avanserte koblinger mellom elektronikk og de fleste områder av samfunnet – i kroppen, under vann, i byer, og i verdensrommet.

Du kan jobbe med kunst- og musikkteknologi, romfart, Tingenes Internett (Internet of Things, eller IoT), helseteknologi eller kanskje forske på havet? Mulighetene er uendelige!

Lær mer om Elektronisk systemdesign og innovasjon.

Bli en teknologisk problemløser for sosiale utfordringer

Er du interessert i elektronikk eller akustikk, og liker å gjøre egne ideer om til virkelighet?

På dette studiet får du en etterspurt kompetanse der du lærer å skape løsninger for en bærekraftig samfunnsutvikling.  

Elektronisk systemdesign har allerede endret hverdagen vår dramatisk. I fremtiden forventer vi avanserte innovasjoner av blant annet koblinger som mellom elektronikk og nerver slik at døve kan "høre" og blinde kan "se". Trådløst utstyr for pasientovervåking gir bedre kontroll og riktig behandling.

Verden trenger avansert matematikk, krevende fysikk – og ditt kreative hode!

Lær mer om Electronic Systems Design.

Bunn elektrisk energi reklame

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Vi er Norges største aktør på utdanning innen fagområdene våre både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Les mer om våre studieprogram

datastudenter