Forskning

Clean Aviation

Forskning

Intro til elektriske fly

Intro til elektriske fly

Publikasjoner

Publikasjoner

Prosjekter

Prosjekter

Airplane illustration

GREAT – Green Aviation Technologies, 25 to 40 m€, 2021 - 2030: "Utvikling av teknologier for å øke elektriske komponenters pålitelighet/ytelse og optimalisere den totale virkningsgraden til hydrogen-baserte fremdriftssystemer ved bruk av superledende komponenter", NTNU & SINTEF.

Airplane illustration

Airplane illustration

Geminisenter Grønn Luftfart, 40 k€, 2022 - 2025: "Lage et nasjonalt knutepunkt for FoU-samarbeid innen nullutslippsluftfart og akselerere opprettelse av internasjonale samarbeid med andre forskningsinstitutter, universiteter, og industri", NTNU & SINTEF.

OVERLEAF  nOVel low-prEssure cRyogenic Liquid hydrogEn storAge For aviation, 2022 – 2025, HORIZON-CL5-2021-D5-01 call, 10 partnere.

 

Pågående forskningsprosjekter

  • Kryoelektrisk luftfart, 2022-2025, 1 stipendiat (+1 nærings-Phd).
  • Elektrisk luftfart, 2021-2024, 1 stipendiater.

 

Infrastruktur

Infrastruktur

CEAL

Kryoelektrisk luftfartslaboratorium (CEAL)

​​​​​​​Lav-temperatur hydrogen- og brenselcelle-laboratoriet

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Interessert i å være med og utvikle et dynamisk nettverk av industri, næringsliv, forskere og studenter som sammen arbeider for renere luftfart?

Næringslivet og industribedrifter ønskes velkommen til å samarbeide med oss. Ikke nøl med å ta kontakt for å lære mer om vårt satsningsområde.