Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Christensen, Toke Haunstrup; Friis, Freja; Marczinkowski, Hannah Marieke; Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Throndsen, William; Ornetzeder, Michael; Bettin, Steffen. (2019) MATCH: Markets, Actors and Technologies – A comparative study of smart grid solutions. Executive summary. 2019.
  • Throndsen, William; Rosenberg, Eva; Skjølsvold, Tomas Moe; Sørheim, Roger; Espegren, Kari Aamodt. (2019) Solskinnslandet Norge: en reise mot 2050. 2019. ISBN 978-82-93198-32-1.
  • Ornetzeder, Michael; Bettin, Steffen; Christensen, Toke Haunstrup; Friis, Freja; Marczinkowski, Hannah Marieke; Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Throndsen, William. (2018) Recommendations for researchers, designers and system planners. 2018.
  • Ornetzeder, Michael; Bettin, Steffen; Gutting, Alicia; Christensen, Toke Haunstrup; Friis, Freja; Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Throndsen, William. (2018) Determining factors for integrated smart energy solutions. 2018.
  • Throndsen, William; Ryghaug, Marianne. (2018) Input on user behaviour and technology domestication amongst users to the business model development. 2018.
  • Wolfgang, Ove; Askeland, Magnus; Backe, Stian; Fagerstrøm, Jonathan; Crespo del Granado, Pedro; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Marañon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil Trovik; Seljom, Pernille Merethe Sire; Skjølsvold, Tomas Moe; Sæle, Hanne; Throndsen, William. (2018) Prosumers’ role in the future energy system. 2018. ISBN 978-82-93198-27-7.
  • Wolfgang, Ove; Askeland, Magnus; Backe, Stian; Fagerstrøm, Jonathan; Del Granado, Pedro Crespo; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Maranon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil Trovik; Seljom, Pernille Merethe Sire; Skjølsvold, Tomas Moe; Sæle, Hanne; Throndsen, William. (2018) Prosumers' role in the future energy system. 2018. ISBN 978-82-93198-27-7.
  • Heidenreich, Sara; Throndsen, William; Sari, Ramazan; Sonetti, Giulia; Ryghaug, Marianne; Kern-Gillard, Thomas; Arrobbio, Osman; Mourik, Ruth; Nikolaev, Angel. (2017) Competitive, secure, low-carbon energy supply – a social sciences and humanities annotated bibliography. 2017.
  • Mourik, Ruth; Jeuken, Yvette; de Zeeuw, Mariska; Uitdenbogerd, Diana; van Summeren, Luc; Wilhite, Harold Langford; Robison, Rosie; Heidenreich, Sara; Blahová, Michaela; Pidoux, Blandine; Kern-Gillard, Thomas; Arrobbio, Osman; Throndsen, William; Fox, Emmet; Nikolaev, Angel; Radulov, Lulin; Sari, Ramazan; Sumpf, Patrick; Balint, Lenke. (2017) Energy efficiency and using less – a social sciences and humanities annotated bibliography. 2017.
  • Throndsen, William; Skjølsvold, Tomas Moe; Koksvik, Gitte; Ryghaug, Marianne. (2017) Case study report Norway - Findings from case studies of PV Pilot Trøndelag, Smart Energi Hvaler and Asko Midt-Norge. 2017.