Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har akkurat levert en avandling til PhD her ved Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier. Den handla om smart grids. Fra før av har jeg en master i Medier, Kommunikasjon, og IT ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap. Den handla også om smart grids. Snart skal jeg inn i en post doc. ved Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier. Den skal handle om smart grids.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling