Clean Aviation

Satsningsområde

Clean Aviation

Hydrogen airplane. illustration

Om statsningsområdet

LES VÅR STRATEGI HER

Intro til NTNU Ren Luftfart | Bachelorutdanning flyingeniør | Grønn luftfart i TrøndelagENOVAs aktiviteter 

Clean Aviation's mål er nullutslipp for alle fly innen 2050. Elektrisk fremdrift er det foretrukne bærekraftige alternativet. Vi forsker på flere ulike løsninger basert på distansen som skal flyes.

  • Batterier med elmotor er en løsning for småfly i kortbanenettet. Denne teknologien passer ypperlig for Norge, siden vi har ett av de største kortbanenettene for fly i Europa.  
  • Hydrogen er lettere enn dagens drivstoff, selv uten å slippe ut CO2. Ved å utvinne elektrisitet fra hydrogenet i brenselceller, får vi kun rennende vann som avfallsstoff. Dermed blir vi også kvitt vanndamp og NOx som er andre klimagasser som er minst like inngripende som CO2 alene. For regional- og mellomdistansefly blir batterier for tunge. 

Vårt tverrfaglige forskningsinitiativ ved NTNU skal utvikle skalerbar nullutslippsteknologi. Utviklingen skal akselereres gjennom demonstrasjon av integrerte løsninger med mål om økt bærekraft, elektrifisering, digitalisering, og sikkerhet. Vi samarbeider tett med det europeiske partnerskapet på reisen imot fremtidens luftfart, må mål om utslippsreduksjon som overgår 'Flightpath 2050', i.e., CO2 med 75 %, NOx med 90 %, og støy med 65%.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Interessert i å være med og utvikle et dynamisk nettverk av industri, næringsliv, forskere og studenter som sammen arbeider for renere luftfart?

Næringslivet og industribedrifter ønskes velkommen til å samarbeide med oss. Ikke nøl med å ta kontakt for å lære mer om vårt satsningsområde.