E39

Ferjefri E39

Ferjefri E39

 

NTNU er stolte av samarbeidet med Statens vegvesen og vi forsker for å gi kunnskapen som trengs  for å realisere en av de største ingeniørbragdene i vår tid, Ferjefri E39. NTNU vil bidra til forskningen ved å bruke våre beste forskere og ta i bruk våre avanserte laboratorier. 

Siden 2013 har vi startet opp 26 PhD-  og postdocprosjekt på forskningsområder som blir viktige for å realisere Ferjefri E39. Vi forsker innen et bredt spekter av  tema med eksempler som  prosjektledelse, tekniske løsninger for fjordkryssingene og bærekraft av de nye anleggene.

Vi synes også det er viktig å være attraktive for masterstudentene ved NTNU, og involvere dem i forskningstematikkene i Ferjefri E39. Vi tror at en aktiv bruk av forskningsprogram til å involvere studenter fra et tidlig stadie vil gjøre det lettere å senere rektruttere gode PhD-kandidater og for å få kandiater som velger å  søke jobber i transport- og infrastruktursektoren når de er ferdig utdannet fra oss.