Bakgrunn og aktiviteter

Akademisk utdannelse

Doctor of Philosophy, University of Cambridge

Magister Artium i arkeologi, Universitetet i Oslo

Fagområder

* Urbanisme og urbaniseringsprosesser

* Stedsutvikling og stedsfilosofi

* Urban teori og metode

* Arkeologi (stedsforming og tidlig urbanisme)