Fond og stipender

NTNU Handelshøyskolen

Fond og stipender

Fond og stipender

 

 

Stiftelsen Den Nordenfjelske Handelshøyskole

Stiftelsens formål er å fremme høyere grads studier i økonomi og administrasjon i Trondheim sammen med NTNU Handelshøyskolen


Adolf Øiens Fond for økonomisk utdanning

Utdelinger fra stiftelsen skal ytes til NTNU Handelshøyskolen, herunder skolen, lærekrefter, forskning, studenter, alumni så vel som emeriti. Utdelinger kan skje som tilskudd til driftsrelaterte tiltak, særskilte prosjekter og/eller reisestipender.

Se eget nettsted for Adolf Øiens fond


Regionale forskningsfond Midt-Norge

Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Se eget nettsted for søknadsinformasjon.


Adolf Øiens Fond for næringsutvikling 

Fondet realiserer Adolf Øiens ønske om å støtte ny næringsviksomhet i Trondheim gjennom deltagelse i venturefond og ved å utdele et årlig etablererstipend. 

Se eget nettsted for Adolf Øiens fond