Skolens historie

NTNU Handelshøyskolen

Skolens historie

Skolens historie

Foto: Grafisk fotodesign HHiTs historie

Skolens historie

 

Handelshøyskolen i Trondheim er rik på historie og tradisjoner, og vi må langt tilbake i tid for å finne røttene som danner grunnlaget for dagens handelshøyskole.


Adolf Øiens visjon


Det var den trønderske industrimannen og velgjøreren Adolf Øien (1849 – 1918) som først hadde en visjon om å etablere en handelshøyskole i Trondheim. Med dette i tankene opprettet Øien i sitt testamente av 1918 Den Nordenfjeldske Handelshøiskoles Fond, som la et økonomisk grunnlag for å realisere visjonen om å etablere en Handelshøyskole i Trondheim.
 

Adolf Øien var en aktiv forretningsmann i løpet av sitt virke på slutten av 1800-tallet og starten på 1900-tallet. Øien etablerte seg sterkt innenfor handel og industriproduksjon i den trønderske hovedstaden, og hadde en rekke styreposisjoner innenfor bank- og handelsnæringen.

Det var likevel ikke før på 60-tallet at realiseringen av Øiens visjon begynte å ta form. Siviløkonomene ved daværende Trondheim Økonomiske Gymnas (TØG, siden: Adolf Øiens skole, nå: Thora Storm videregående skole) begynte Norges Handelshøyskoles kursvirksomhet på eget initiativ å tilby kveldskurs i høyere økonomisk-administrative fag.


Viktige årstall


1964: Deltidsstudium gjennom Norges Handelshøyskoles kursvirksomhet (NHH) blir igangsatt på initiativ fra  Trondheim Økonomiske Gymnas

1966:  Fulltidsstudium på kveldstid etableres
1967:  Institusjonen opprettes
1970:  Skolen flytter til Kalvskinnet
1973:  Skolen tar navnet "Trondheim Økonomiske Faghøgskole" (TØF)
1974:  Skolen flytter til Nidarøhallen
1979:  Navnebytte til "Trondheim Økonomiske Høgskole" (TØH)
1982:  Skolen får status som regional høgskole
1987:  TØH flytter til Moholt
1994:  TØH blir en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
1997:  Oppstart av Master of Public Administration
2002:  Oppstart av master i økonomi og administrasjon 
2009:  Oppstart av master i ledelse av teknologi
2010:  Oppstart av master i kunnskapsledelse    
2012:  Akkreditering av ph.d.-program i økonomistyring
2013: Skolen får nytt navn: Handelshøyskolen i Trondheim (HHiT) 
2014: HHiT flytter til Campus Elgeseter
2016: HHiT blir et fakultet ved NTNU
2017: Skolen får nytt navn: NTNU Handelshøyskolen (HHS)

2017: NTNU Handelshøyskolen blir et institutt under Fakultet for økonomi


Handelshøyskole 


Nesten 100 år etter Adolf Øiens visjoner fikk TØH i 2012 godkjent egen doktorgradsutdanning. Med dette kunne skolen rettmessig kalles en "Handelshøyskole", og skiftet følgelig navn til "Handelshøyskolen i Trondheim" i 2013. Ved årsskiftet 2013/14 flyttet skolen inn i helt nye, sentrumsnære lokaler i Elgeseter gate og 1. januar 2016 ble Handelshøyskolen i Trondheim en del av nye NTNU gjennom storfusjonen med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund.