Seksjon for utdanning Gjøvik

NTNU i Gjøvik

Seksjon for utdanning Gjøvik

Seksjon for utdanning Gjøvik har ansvaret for studieinformasjon, internt og eksternt. Som ein del av fellesadministrasjonen, skal studie- og forskingsseksjonen legge forholda til rette for studiesøkande, studentar og tilsette.

Ansatte