Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Olsen, Stein Runar; Gauslaa, Yngvar. (1991) Långskägg, Usnea longissima, hotad även i södra Norge. Svensk Botanisk Tidskrift. vol. 85.

Bøker

  • Olsen, Stein Runar. (1998) Bevaring av barskogens artsmangfold i innlands-Norge : en litteraturstudie. 1998. ISBN 82-7555-095-5.

Rapport/avhandling

  • Olsen, Stein Runar; Grønlien, Helge. (2002) Smågnagerfangst i Lillehammer og Brandbu 1992-2001. 2002.
  • Olsen, Stein Runar. (2000) Kopisamling for faget skogøkologi. 2000.