Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

  • Saksbehandling knyttet til klager på sensur
  • Saksbehandling av generelle studentsaker
  • Sekretær i Studiekvalitetsutvalget
  • 1. linjetjeneste i Studenttorget