Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder:

Seksjonsleder med hovedansvar for studenttorget, rekruttering, studentopptak, eksamen, rom- og timeplanlegging, internasjonalisering, student- og studieveiledning, studieadministrative datasystemer, FoU-støtte til ph.d.-utdanningen.

 

Bakgrunn:

Gunn Rognstad var studie- og forskningsdirektør ved Høgskolen i Gjøvik fra 2008 og fram til fusjonen med NTNU i 2016. Hun er utdannet sykepleier og har førstelektorkompetanse med hovedfag i pedagogikk fra UiO, med hovedfokus på voksnes læring i høyere ut danning. Hun har vært ansatt på Gjøvik siden 1993, de første femten årene i vitenskapelig stilling innenfor sykepleierutdanningene. Hun har erfaring som både faglig og administrativ leder og har deltatt i mange regionale og nasjonale prosjekter (se CV).