Mandat NTNUs satsingsområder

Mandat NTNUs satsingsområder

NTNUs satsingsområder skal:  

NTNUs satsingsområder skal:  

Være et redskap for å realisere NTNUs strategi «Kunnskap for en bedre verden» 

  • bidra til å oppfylle våre mål i utviklingsavtalen med KD  

Være et redskap for å styrke tverrfaglig samarbeid i tråd med NTNUs strategi    

  • Utvikle tverrfaglige nettverk og møteplasser internt ved NTNU  
  • Stimulere til tverrfaglig samarbeid ved NTNU 

Svare på tematiske prioriteringer i LTP/Horisont Europa

  • Være en forskningspolitisk aktør i samarbeid med linjeledelsen 
  • Utvikle faglige og politiske budskap på vegne av institusjonen  

Posisjonere NTNU inn mot eksterne finansieringskilder som krever tverrfaglig samarbeid

  • Utvikle tverrfaglige nettverk eksternt 
  • Utvikle tverrfaglige samarbeid eksternt med hovedfokus på samarbeid med arbeidslivet og internasjonalt samarbeid  

Profilere/synliggjøre NTNU eksternt innenfor eget ansvarsområde

  • Delta i en kunnskapsbasert offentlig debatt 
  • Synliggjøre/formidle faglig aktivitet og forskningens betydning  
  • Representere NTNU på eksterne arenaer innenfor eget ansvarsområde