Energi for et bedre samfunn
Illustrasjon NTNU Energi logo

Illustrasjon av et energilandskap

NTNU Energi

NTNU Energi er et av NTNUs tematiske satsingsområder i perioden 2014 - 2023.

NTNU Energi skal bidra til økt tverrfaglig samarbeid og forskning på energifeltet, bedre energimiljøenes tilgang til finansiering, koble NTNUs energimiljøer med eksterne aktører, bidra med kunnskapsgrunnlag til samfunnsaktører og bidra til økt innovasjon i energimiljøene.

Vi koordinerer det tverrfaglie samarbeidet i tematiske forsknings- og innovasjonsområder.

Eksperter på energiområdet

Søk etter tema for å finne eksperter på energiområdet

NTNU Energy Transition

Vindmøller og solcellepanel

NTNU Energy Transition er etablert for å bygge et verdensledende forskningsprogram som fokuserer på strategier for overgangen til et fremtidig bærekraftig energisystem. 

Nyhetsbrev fra NTNU Energi

* indicates required

Utlysning av forskningsmidler

Arrangement