NTNU Energi

Grafisk element: NTNU Energi

Bilde

Illustrasjonsbilde

Følg oss på:

NTNU Energi

NTNU Energi

NTNU Energi er et av de fire tematiske satsingsområdene på NTNU i perioden 2014-2023. Vi representerer energiforskningen på NTNU, som er betydelig med sine rundt 1000 forskere.

Leter du etter eksperter på energirelaterte temaer?

NTNU Energi er NTNUs ansikt utad for energiområdet. I tillegg er vi en slags «inngangsportal» for alle som ønsker kontakt med eksperter innen energiområdet.

Bruk søkefeltet nedenfor for å finne eksperter på energirelaterte temaer, eller ta kontakt med oss.

Våre mål og aktiviteter

NTNU Energi jobber mot fem mål:

  • Tverrfaglighet: Bidra til samarbeid og forskning på tvers
  • Finansiering: Bidra til bedre rammer og tilgang for energiforskning
  • Samfunnsnytte: Koble NTNUs energimiljøer med industri, næringsliv, offentlig sektor og andre forskningsmiljø
  • Kommunikasjon: Bidra med kunnskapsgrunnlag til samfunnsaktører
  • Innovasjon: Bidra til økt nyttegjørelse av ideer og forskning innen energi

En av NTNU Energis sentrale aktiviteter er å opprette og støtte tverrfaglige forskerteam innen energi. Per nå er det sju slike team på de følgende temaene: hydrogen, batteri, vind, CCUS (karbonfangst, -utnyttelse og -lagring), lav- og mellominntektsland, samfunn og smartgrid. Nedenfor finner du lenker til nettsidene til hvert team.

I tillegg inngår de tre Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som NTNU er vertskap for: FME Hydrocen, FME NTRANS og FME ZEN. Du finner mer info om sentrene nedenfor.

Les mer om hva NTNU Energi gjør i vår treårsrapport (pdf).

Eksperter på energiområdet

Eksperter på energiområdet

Søk etter tema for å finne eksperter på energiområdet

NorthWind

NTNU blir partner i forskningssenteret NorthWind

I forskningssenteret FME NorthWind skal industri, forskning og utdanning jobbe sammen for å gjøre Norge verdensledende innenfor havvind. Allerede om ti år skal havvind være konkurransedyktig. Les "Storsatsing skal gjøre Norge ledende på havvind" i Gemini.

FME

Forskningssentre for miljøvennlig energi med NTNU som vertskap

Illustrasjon av vannkraft. Illustrasjon: HydroCen

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME HydroCen: vannkraft i fremtidens fornybare energisystem.

Bakhodet til en kvinne

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME NTRANS: energisystemets rolle i energiomstillingen.

llustrasjon av bomiljøet i klyngetunet. Illustrasjon Snøhetta.

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME ZEN: nullutslippsområder i smarte byer.

I tillegg er NTNU partner i FME-ene NorthWind, NCCS, CINELDI, HighEFF, Bio4Fuels, MoZEES og SUSOLTECH.

Mini calevent portlet

Arrangement