Bilde

NTNU Energi

Illustrasjon av et energilandskap

NTNU Energi

NTNU Energi

NTNU Energi er et av NTNUs tematiske satsingsområder i perioden 2014 - 2023.

NTNU Energi skal bidra til økt tverrfaglig samarbeid og forskning på energifeltet, bedre energimiljøenes tilgang til finansiering, koble NTNUs energimiljøer med eksterne aktører, bidra med kunnskapsgrunnlag til samfunnsaktører og bidra til økt innovasjon i energimiljøene.

Vi koordinerer det tverrfaglige samarbeidet i tematiske forsknings- og innovasjonsområder.

Eksperter på energiområdet

Søk etter tema for å finne eksperter på energiområdet

Tematiske forsknings- og innovasjonsområder

Tematiske forsknings- og innovasjonsområder

Hender som holder en jordklode. Bilde: NTNU Energy Transition.

NTNU Energy Transition

NTNU Energy Transition er etablert for å bygge et verdensledende forskningsprogram som fokuserer på strategier for overgangen til et fremtidig bærekraftig energisystem. 

Følg oss på:

Nyhetsbrev NTNU Energi

Nyhetsbrev fra NTNU Energi

* indicates required

Mini calevent portlet

Arrangement

NTNU Energi

Illustrasjon NTNU Energi logo