NTNU Energi

Grafisk element: NTNU Energi

Bilde

Illustrasjon av et energilandskap

NTNU Energi

NTNU Energi

NTNU Energi er et av NTNUs tematiske satsingsområder i perioden 2014 - 2023.

NTNU Energi bidrar til økt tverrfaglig samarbeid og forskning på energifeltet, bedrer energimiljøenes tilgang til finansiering, kobler NTNUs energimiljøer med eksterne aktører, bidrar med kunnskapsgrunnlag til samfunnsaktører og bidrar til økt innovasjon i energimiljøene.

Vi koordinerer det tverrfaglige samarbeidet i tematiske forsknings- og innovasjonsområder.

Eksperter på energiområdet

Søk etter tema for å finne eksperter på energiområdet

Tematiske forsknings- og innovasjonsområder

Tematiske forsknings- og innovasjonsområder

Hender som holder en jordklode. Lenke til NTNU Energy Transition sin nettside.Bilde: NTNU Energy Transition.

NTNU Energy Transition

NTNU Energy Transition er etablert for å bygge et verdensledende forskningsprogram som fokuserer på strategier for overgangen til et fremtidig bærekraftig energisystem. 

NTNU Energi rapport

Energi for et bedre samfunn

Les mer om hva NTNU Energi gjør i vår treårsrapport.

Mini calevent portlet

Arrangement

Følg oss på: