NTNU Energi

Bilde

Energilandskap - sol-, vann- og vindenergi.

NTNU Energi er ett av fire strategiske satsingsområder på NTNU.

Vi representerer NTNUs energiforskning og universitetets 600 forskere innen energifeltet.

Følg oss på:

Arendalsuka 2023 forside

NTNUs energiforskning på Arendalsuka 2023

Også i år er NTNUs energiforskning godt representert på Arendalsuka. Flere forskningsmiljøer bidrar med egne arrangement og inn i debatter:

Bilde: Publikum venter i spenning på NTNUs og SINTEFs tre råd under arrangementet "Nordsjøen som plattform for grønn omstilling". Arrangementet fant sted på Bærekraftsscenen under Arendalsuka 2021. Foto: Annika Bremvåg, NTNU.

Finn eksperter på energiområdet

Finn eksperter

Finn eksperter på energiområdet i NTNUs ekspertlister.

FME

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Illustrasjon av vannkraft. Illustrasjon: HydroCen

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME HydroCen: vannkraft i fremtidens fornybare energisystem.

Bakhodet til en kvinne

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME NTRANS: energisystemets rolle i energiomstillingen.

llustrasjon av bomiljøet i klyngetunet. Illustrasjon Snøhetta.

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME ZEN: nullutslippsområder i smarte byer.

I tillegg til disse 3 FME-ene der NTNU er vertskap er NTNU partner i FME-ene Hydrogeni, NorthWind, NCCS, CINELDI, HighEFF, Bio4Fuels, MoZEES og SUSOLTECH.

NTNU Young Researcher Clean Energy Forum - Facebook gruppe