NTNU Energi

Bilde

Energilandskap - sol-, vann- og vindenergi.

NTNU Energi er ett av fire strategiske satsingsområder på NTNU.

Vi representerer NTNUs energiforskning og universitetets 600 forskere innen energifeltet.

Følg oss på:

Eksperter på energiområdet (1)

Finn eksperter på energiområdet

Søk etter tema for å finne eksperter på energiområdet:

Nordsjøen 2022

Nordsjøen som løsning på klima- og energikrisen: 3 råd til politikere

Video: På Arendalsuka 2022 ga NTNU og SINTEF tre råd for hvordan Nordsjøen kan bli en løsning på klima- og energikrisen. Dette er opptaket av arrangementet.   

Nordsjøen har vært en gullgruve for Norge, og vil fortsette å være det om vi utvikler kunnskapsbaserte og bærekraftige løsninger.

Et fullsatt politikerpanel og et industri- og NGO-panel diskuterte NTNU og SINTEF sine tre råd for hvordan Nordsjøen kan bli en løsning på klima- og energikrisen på Bærekraftsscenen den 15. august 2022 på Arendalsuka.


FME

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Illustrasjon av vannkraft. Illustrasjon: HydroCen

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME HydroCen: vannkraft i fremtidens fornybare energisystem.

Bakhodet til en kvinne

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME NTRANS: energisystemets rolle i energiomstillingen.

llustrasjon av bomiljøet i klyngetunet. Illustrasjon Snøhetta.

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME ZEN: nullutslippsområder i smarte byer.

I tillegg til disse 3 FME-ene der NTNU er vertskap er NTNU partner i FME-ene Hydrogeni, NorthWind, NCCS, CINELDI, HighEFF, Bio4Fuels, MoZEES og SUSOLTECH.

Mini calevent portlet

Arrangement