Energi for et bedre samfunn
Illustrasjon NTNU Energi logo

To personer ser på en Pelton-turbin i liten skala

NTNU Energi er et av NTNUs tematiske satsingsområder i perioden 2014 - 2023.

NTNU Energis mål er å bidra til økt tverrfaglig samarbeid og forskning på energifeiltet, bedre energimiljøens tilgang til finansiering, koble NTNUs energimiljøer med eksterne aktører, både industri/næringsliv og forskningspartnere, bidra med kunnskapsgrunnlag til samfunnsaktører og bidra til økt innovasjon fra energimljøene, særilg FEMene.

Vi har syv energiområder i fokus: fornybare energikilder, energilagring, energieffektivitet i bygninger og industri, helhetlige energisystemer, lavutslipps transport, karbon fangst og lagring (CCS) og kunnskapsutvikling og policyarbeid.


NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023

NTNUs tematiske satingsområder logo

  Energi                 Helse                 Havrom           Bærekraft

Nyhetsbrev fra NTNU Energi

* indicates required

Ledige stillinger

Vi annonserer ofte ledige ph.d.- og postdoktorstillinger.

Se hvilke stillinger NTNU Energi har ledig.

Arrangement