NTNU Energi

Grafisk element: NTNU Energi

Bilde

Illustrasjon av et energilandskap

Følg oss på:

NTNU Energi

NTNU Energi

NTNU Energi er et av NTNUs tematiske satsingsområder i perioden 2014 - 2023.

NTNU Energi bidrar til økt tverrfaglig samarbeid og forskning på energifeltet, bedrer energimiljøenes tilgang til finansiering, kobler NTNUs energimiljøer med eksterne aktører, bidrar med kunnskapsgrunnlag til samfunnsaktører og bidrar til økt innovasjon i energimiljøene.

Vi koordinerer det tverrfaglige samarbeidet i tematiske forsknings- og innovasjonsområder.

Eksperter på energiområdet

Søk etter tema for å finne eksperter på energiområdet

Informasjon

Tematiske forsknings- og innovasjonsområder

Mini calevent portlet

Arrangement