Følg oss på:

NTNU Energi

Energi for et bedre samfunn
Illustrasjon NTNU Energi logo

NTNU Energi

Illustrasjon av et energilandskap

NTNU Energi

NTNU Energi er et av NTNUs tematiske satsingsområder i perioden 2014 - 2023.

NTNU Energi skal bidra til økt tverrfaglig samarbeid og forskning på energifeltet, bedre energimiljøenes tilgang til finansiering, koble NTNUs energimiljøer med eksterne aktører, bidra med kunnskapsgrunnlag til samfunnsaktører og bidra til økt innovasjon i energimiljøene.

Vi koordinerer det tverrfaglige samarbeidet i tematiske forsknings- og innovasjonsområder.

Eksperter på energiområdet

Søk etter tema for å finne eksperter på energiområdet

NTNU Team Hydrogen

NTNU Team Karbonfangst og -lagring (CCS)

NTNU Team Wind

Vindpark med vindmøller i havet
Bilde: Maren Agdestein

NTNU Team Vind

NTNU Team Batteri

En hånd holder et batteri
Bilde: Terje Trobe

NTNU Team Batteri

NTNU Team Lav- og mellominntektsland

NTNU Energy Transition

Hender som holder en jordklode
Bilde: NTNU Energy Transition

NTNU Energy Transition

NTNU Energy Transition er etablert for å bygge et verdensledende forskningsprogram som fokuserer på strategier for overgangen til et fremtidig bærekraftig energisystem. 

Relevante studier

Nyhetsbrev NTNU Energi

Nyhetsbrev fra NTNU Energi

* indicates required

Mini calevent portlet

Arrangement