NTNU Energi

Grafisk element: NTNU Energi

Bilde

Illustrasjon av et energilandskap

Følg oss på:

NTNU Energi

NTNU Energi

NTNU Energi er et av NTNUs tematiske satsingsområder i perioden 2014 - 2023.

NTNU Energi bidrar til økt tverrfaglig samarbeid og forskning på energifeltet, bedrer energimiljøenes tilgang til finansiering, kobler NTNUs energimiljøer med eksterne aktører, bidrar med kunnskapsgrunnlag til samfunnsaktører og bidrar til økt innovasjon i energimiljøene.

Vi koordinerer det tverrfaglige samarbeidet i tematiske forsknings- og innovasjonsområder.

Les mer om hva NTNU Energi gjør i vår treårsrapport (pdf).

Eksperter på energiområdet

Eksperter på energiområdet

Søk etter tema for å finne eksperter på energiområdet

NorthWind

NTNU blir partner i forskningssenteret NorthWind

I forskningssenteret FME NorthWind skal industri, forskning og utdanning jobbe sammen for å gjøre Norge verdensledende innenfor havvind. Allerede om ti år skal havvind være konkurransedyktig. Les "Storsatsing skal gjøre Norge ledende på havvind" i Gemini.

FME

Forskningssentre for miljøvennlig energi med NTNU som vertskap

Illustrasjon av vannkraft. Illustrasjon: HydroCen

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME HydroCen: vannkraft i fremtidens fornybare energisystem.

Bakhodet til en kvinne

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME NTRANS: energisystemets rolle i energiomstillingen.

llustrasjon av bomiljøet i klyngetunet. Illustrasjon Snøhetta.

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME ZEN: nullutslippsområder i smarte byer.

I tillegg er NTNU partner i FME-ene NCCS, CINELDI, HighEFF, Bio4Fuels, MoZEES og SUSOLTECH.

Mini calevent portlet

Arrangement