Energi for et bedre samfunn
Illustrasjon NTNU Energi logo

Illustrasjon av et energilandskap

NTNU Energi er et av NTNUs tematiske satsingsområder i perioden 2014 - 2023.

NTNU Energi skal bidra til økt tverrfaglig samarbeid og forskning på energifeltet, bedre energimiljøenes tilgang til finansiering, koble NTNUs energimiljøer med eksterne aktører, bidra med kunnskapsgrunnlag til samfunnsaktører og bidra til økt innovasjon fra energimiljøene.

Vi har syv energiområder i fokus: fornybare energikilder, energilagring, energieffektivitet i bygninger og industri, helhetlige energisystemer, lavutslipps transport, karbonfangst og -lagring (CCS) og kunnskapsutvikling og policyarbeid.


NTNU Energy Transition

Vindmøller og solcellepanel

NTNU Energy Transition er etablert for å bygge et verdensledende forskningsprogram som fokuserer på strategier for overgangen til et fremtidig bærekraftig energisystem. 

Nyhetsbrev fra NTNU Energi

* indicates required

Ledige stillinger

Vi annonserer ofte ledige ph.d.- og postdoktorstillinger.

Det er ingen ledige stillinger for øyeblikket.

Arrangement