Energi for et bedre samfunn
Illustrasjon NTNU Energi logo

Illustrasjon av et energilandskap

NTNU Energi

NTNU Energi er et av NTNUs tematiske satsingsområder i perioden 2014 - 2023.

NTNU Energi skal bidra til økt tverrfaglig samarbeid og forskning på energifeltet, bedre energimiljøenes tilgang til finansiering, koble NTNUs energimiljøer med eksterne aktører, bidra med kunnskapsgrunnlag til samfunnsaktører og bidra til økt innovasjon i energimiljøene.

Vi koordinerer det tverrfaglie samarbeidet i tematiske forsknings- og innovasjonsområder.

Eksperter på energiområdet

Søk etter tema for å finne eksperter på energiområdet

                  Ikon av tre personer

                 Ikon av jorden                   Ikon av lyspære            Ikon av snakkebobler

           Om NTNU Energi

 Internasjonalt samarbeid

  Innovasjon

Bidrag til samfunnsdebatten

 

NTNU Energy Transition

Vindmøller og solcellepanel

NTNU Energy Transition er etablert for å bygge et verdensledende forskningsprogram som fokuserer på strategier for overgangen til et fremtidig bærekraftig energisystem. 

Nyhetsbrev fra NTNU Energi

* indicates required

Arrangement