Om NTNU Energi

Om NTNU Energi

NTNU Energi er en pådriver for tverrfaglig forskning, samarbeid og innovasjon på energifeltet. Gjennom å utvikle strategier, sette i gang aktiviteter og skape møteplasser skal vi hjelpe energimiljøene med å blant annet øke samarbeid, innovasjon, og finansiering. Vi er en døråpner mot industri og andre eksterne aktører, og hjelper til med å løfte tema og kunnskap opp og ut i samfunnsdebatten

Vårt arbeid er hovedsakelig knyttet til Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FMEene) og NTNU Energy Transition. Vi er en pådriver for å få enda mer innovasjon ut av FMEene, vi tar strategiske initiativ på tvers av fagmiljø, og gir kommunikasjonshjelp. Arbeidet med FME-sentrene er ofte i samarbeid med SINTEF Energi.

FNs bærekraftsmål NTNU Energi

FNs bærekraftsmål

NTNUs strategi er forankret i FNs bærekraftsmål. NTNU Energi fokuserer på bærekraftsmål 7 Ren energi til alle12 Ansvarlig forbruk og produksjon13 Stoppe klimaendringene og 15 Liv på land.

Hovedfokuset til NTNU Energi er på mål 7 og 13. 

FNs bærekraftsmål nummer 7 Ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål nummer 7

FNs bærekraftsmål nummer 12 Ansvarlig forbruk og produksjon. Lenke til bærekraftsmål nummer 12

FNs bærekraftsmål nummer 13 Stoppe klimaendringene. Lenke til bærekraftsmål nummer 13

FNs bærekraftsmål nummer 15 Liv på land. Lenke til bærekraftsmål nummer 15

Tematiske satsingsområder

NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023

 

NTNU Energi rapport

Energi for et bedre samfunn

Les mer om hva NTNU Energi gjør i vår treårsrapport.