Om NTNU Energi

NTNU Energi - Energi for et bedre samfunn

Om NTNU Energi

NTNU Energi er en pådriver for tverrfaglig forskning, samarbeid og innovasjon på energifeltet. Gjennom å utvikle strategier, sette i gang aktiviteter og skape møteplasser skal vi hjelpe energimiljøene med å blant annet øke samarbeid, innovasjon, og finansiering. Vi er en døråpner mot industri og andre eksterne aktører, og hjelper til med å løfte tema og kunnskap opp og ut i samfunnsdebatten

Vårt arbeid er hovedsakelig knyttet til Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FMEene) og NTNU Energy Transition. Vi er en pådriver for å få enda mer innovasjon ut av FMEene, vi tar strategiske initiativ på tvers av fagmiljø, og gir kommunikasjonshjelp. Arbeidet med FME-sentrene er ofte i samarbeid med SINTEF Energi.


FNs bærekraftsmål NTNU Energi

FNs bærekraftsmål

NTNUs strategi er forankret i FNs bærekraftsmål. NTNU Energi fokuserer på bærekraftsmål:

Hovedfokuset til NTNU Energi er på mål 7 og 13. 

Ikoner av FNs bærekraftsmål 7, 12, 13 og 15


Tematiske satsingsområder

NTNUs tematiske satsingsområder 2014–2023