NTNU Energi Team LMIC

NTNU Energi Team Lav- og mellominntekstsland

Bildekollasj NTNU Energi Team Lav- og mellominntektsland

Om NTNU Team LMIC

NTNU Energi Team Lav- og mellominntekstland består av forskere fra forskjellige fagområder og institutter ved NTNU som jobber med lav- og mellominntekstland. Teamet er et forum der man kan dele erfaringer og teamet skal fremme felles nye initiativer. Teamet fungere også som en inngangsport for eksterne som er interessert i å nettverksbygge med forskere fra NTNU som jobber innenfor global energi. 

NTNU har lang historie med å samarbeide med universiteter i lav- og mellominntekstland innenfor området energi teknologi - les mer om NTNUs samarbeid med lav- og mellominntektsland.

Tematiske områder