NTNU Hydrogen bilde

NTNU Energi Team Hydrogen logo

NTNU Team Hydrogen er et team av eksperter på hydrogen energi og er den største hydrogen FoU klyngen i Skandinavia. Teamet består av forskere og professorer fra forskjellige fagområder, institutter og fakulteter på NTNU som jobber innenfor hydrogenområdet. 

Noen av hovedoppgavene til teamet er å utvikle nye forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, med akademia, forskningsorganisasjoner og industrien og å koordinere hydrogen aktiviteten på NTNU.

NTNU Team Hydrogen jobber i tråd med NTNU sin visjon: Kunnskap for en bedre verden, Norge og Europas hydrogen strategi og FNs bærekraftsmål.

Master in Hydrogen Systems and Enabling Technologies - notis

Master i Hydrogen Systems and Enabling Technologies

Europas første masterprogram innen verdikjede for hydrogen. Informasjon om masterprogrammet, hvordan søke og opptakskrav.

Medlemmer NTNU Team Hydrogen

Infrastruktur hydrogen

Education Team Hydrogen

SoMe ikoner NTNU Energi Team Hydrogen

person-portlet

Kontakt NTNU Energi