NTNU Hydrogen bilde

NTNU Energi Team Hydrogen logo

NTNU Team Hydrogen er et team av eksperter på hydrogen energi og er den største hydrogen FoU klyngen i Skandinavia. Teamet består av forskere og professorer fra forskjellige fagområder, institutter og fakulteter på NTNU som jobber innenfor hydrogenområdet. 

Noen av hovedoppgavene til teamet er å utvikle nye forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, med akademia, forskningsorganisasjoner og industrien og å koordinere hydrogen aktiviteten på NTNU.

NTNU Team Hydrogen jobber i tråd med NTNU sin visjon: Kunnskap for en bedre verden, Norge og Europas hydrogen strategi og FNs bærekraftsmål.

Master in Hydrogen Systems and Enabling Technologies - notis

Master i Hydrogen Systems and Enabling Technologies

Europas første masterprogram innen verdikjede for hydrogen. Søknadsfrist: 15. mars 2023 kl. 17.00.

Informasjon om masterprogrammet, hvordan søke og opptakskrav.

Medlemmer NTNU Team Hydrogen

Infrastruktur hydrogen

Education Team Hydrogen

Hydrogen and Materials Integrity Workshop

Logo: Hydrogen and Materials Integrity Workshop - Trondheim, 6th-8th June 2023

"Hydrogen and Materials Integrity Workshop 2023" skal samle eksperter, forskere, ingeniører og industriledere for å fremme forståelsen og praktiske anvendelser av hydrogen og materialintegritet. Arrangementet skal være en plattform for å dele kunnskap, diskutere banebrytende forskning og utforske innovative løsninger for å møte utfordringene og mulighetene i dette raskt utviklende feltet.

Les mer på arrangementets nettside

Webinarserie NTNU Team Hydrogen