NTNU Hydrogen bilde

NTNU Energi Team Hydrogen logo

NTNU Team Hydrogen er et team av eksperter på hydrogen energi og er den største hydrogen FoU klyngen i Skandinavia. Teamet består av forskere og professorer fra forskjellige fagområder, institutter og fakulteter på NTNU som jobber innenfor hydrogenområdet. 

Noen av hovedoppgavene til teamet er å utvikle nye forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, med akademia, forskningsorganisasjoner og industrien og å koordinere hydrogen aktiviteten på NTNU.

NTNU Team Hydrogen jobber i tråd med NTNU sin visjon: Kunnskap for en bedre verden, Norge og Europas hydrogen strategi og FNs bærekraftsmål.

Medlemmer NTNU Team Hydrogen

Infrastruktur hydrogen

Education Team Hydrogen