NTNU Team Hydrogen

NTNU Energi

Grafisk element NTNU Hydrogen


NTNU Team Hydrogen

NTNU Team Hydrogen er en gruppe av eksperter på hydrogen energi. Gruppen består av forskere fra forskjellige fagområder, institutter og fakulteter på NTNU som jobber innenfor hydrogenområdet. 

Noen av hovedoppgavene til gruppen er å utvikle nye forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, med akademia, forskningsorganisasjoner og industrien og å koordinere hydrogen aktiviteten på NTNU. 

Les rapport om Hydrogen i fremtidens lavkarbonsamfunn (pdf.).

Les mer om hydrogen og NTNU Team Hydrogen på deres engelske nettsider