NTNU Energi Team Samfunn

NTNU Energi Team Samfunn

Folk som står å venter. Bilde: Unsplash

NTNU Team Samfunn er et team av eksperter på samfunnsvitenskap og humaniora. Teamet består av fagpersonell fra forskjellige fagområder, institutt og fakultet på NTNU som jobber innenfor samfunnsvitenskap og humaniora.

NTNU Team Samfunn jobber med å kombinere banebrytende forskning på samfunnsvitenskapelig energiforskning og humaniora, samfunnsbygging og sette i gang aktiviteter som engasjerer forskere på tvers av fagområder.