NTNU Energi Team Smartgrid - bilde

NTNU Energi Team Smartgrid

Illustrasjon av energilandskap

Om NTNU Energi Team Smartgrid

Å gjøre strømnettet smart gjennom digitalisering skaper nye muligheter.

NTNU Energi Team Smartgrid jobber med digital transformasjon av energisystemer og kraftnett. Dette er et tverrfaglig område hvor flere aktører må samarbeide internt og eksternt om den framtidige utviklingen. Vi fokuserer på hvordan vi kan bidra til å styrke det tverrfaglige samarbeidet for å møte dagens og fremtidens kraftsystemutfordringer.

Forskning fra NTNU Energi Team Smartgrid

Medlemmer team Smartgrid

Infrastruktur Smartgrid

Internasjonal aktivitet team Smartgrid