Om Institutt for design

Organisasjon

Etter NTNU fusjonen i 2016 Institutt for design (ID) er en del av Fakultet for Arkitektur og Design (AD). Instituttet har to omtrent like store avdelinger: en på Gløshaugen campus i Trondheim, og en i Gjøvik. Avdelingen i Trondheim, som var tidligere organisert under Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, er spesialisert i industriell design. Avdelingen in Gjøvik er spesialisert i grafiskdesign og webteknologi. Begge to avdelingene har ekspertise i interaksjonsdesign og deler en del forskningsinteresser, for eksempel innenfor helse- og velferdsteknologi.

Det samlete designmiljøet ved fakultetet kan anses anses som en link mellom, teknologimiljøene i fakultet for ingeniørvitenskap (IV) og fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE), kunst og arkitekturmiljøene i de andre instituttene på fakultetet for arkitektur og design (AD), og sosialvitenskapelige fagmiljø ellers på NTNU.

I denne rollen er instituttet svært opptatt av samarbeid på tvers av institutter og fakulteter. Avdelingen i Trondheim (tidligere institutt for produktdesign) har blant annet tett samarbeid med arkitekturmiljøet i utdanning og forskning. Avdelingen i Gjøvik har tett samarbeid med ulike fagmiljø på institutt for datateknologi og informatikk (IDI) ved IE fakultetet, som også har en avdeling i Gjøvik.

Samarbeidspartnere

Nasjonalt har instituttet utstrakt samarbeid med norske industribedrifter i form av studentoppgaver, masteroppgaver, forskningsprosjekter, workshops, kursing og industrioppdrag. De ulike designere som utdannes i de ulike studieprogram på ID samarbeider med eksperter innen mange fagområder. 

Instituttet er også internasjonalt orientert. Flere av våre ansatte fikk utdanning i utlandet og/eller har utenlandsk opprinnelse. Studenter fra ulike studieprogram drar på årlige ekskursjoner i utlandet, for eksempel til Roma (Grafisk Design), Milano (Industriell design). Sivilingeniørstudentene drar i tillegg på hovedekskursjon i 3.året, som oftest til land langt utenfor Europas grenser.

Instituttet ønsker årlig velkommen til mange utvekslingsstudenter fra bl.a. Nederland, Skottland, Tyskland, Spania, Danmark, Østerrike og en rekke andre land.

Instituttet har samarbeid med flere universiteter og forskningsinstitutter i utlandet, gjennom (EU) prosjekter og ulike nettverk.

Designer framtida - Studenter ved NTNU designer idéer for bedrifter

Studenter ved NTNU designer idéer for bedrifter ­allerede i andre ­studieår ved Institutt for Produktdesign. «Vi er åpne for bedrifter som er interesserte i å jobbe med oss» sier  André Liem, som er førsteamanuensis ved Institutt for produktdesign.

«Vi er opptatt av innovative vinklinger og design på en innoverende måte. Vanlig redesign og styling er ikke noe vi gjør, prosjektene må ha vekt på forskning og designtenking. Da unngår vi også å komme i konkurranse med eksisterende bedrifter på dette området», sier André Liem. Han oppfordrer bedrifter som tror de kan ha spennende prosjekter til å ta kontakt.

Kommersielle og ideelle tjenester

Studentoppgaver

Ta kontakt hvis du tror du har en oppgave som kan egne seg som et student-prosjekt. Utgangspunktet kan være alt fra et erkjent markedsbehov til en konkret produkt-idé, fra enkle prototyper som trenger redesign til eksisterende produktserier som trenger en samlende designstrategi. Prosjektets art avgjør hvilket årskurs, fag og arbeidsform (énmanns- eller gruppearbeid) som passer. Kontaktperson: Johannes Sigurjonsson

Ungdoms - og videregående skoler

Vi tar gjerne en samtale med faglærere på ungdoms- og videregående skoler om mulige former for samarbeid. Dette kan være om gjesteforelesninger, omvisninger eller i sammenheng med en ungdomsbedrift. I 2014-2015 for eksempel ga vi råd til og følget vi design prosessen av Smart Wall Ungdomsbedrift fra Melhus vgs., og vi har vært på besøk hos flere videregående skoler i landet.

Historikk designstudier i Trondheim

bygg Produktdesign Trondheim

Les mer om historikk av Institutt for design ved NTNU i Trondheim.