Om Institutt for design

Institutt for design

Om Institutt for design

Fra designverkstedet - arbeid i portåpningen
Foto: Maureen Selina Laverty/NTNU

Instituttet har aktivitet på campus Gløshaugen i Trondheim og på campus i Gjøvik. Vår forskningsaktivitet foregår innenfor de fire strategiske områdene Bærekraft, Teknologi, Samspill og Form. Vi tilbyr studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå i tillegg til etter- og videreutdanning.

I Trondheim har vi fokus på industriell design og i Gjøvik har vi fokus på grafisk design og webteknologi. Begge stedene har vi ekspertise innenfor interaksjonsdesign. Vi deler også forskningsinteresser, blant annet innenfor helse- og velferdsteknologi.

Instituttet er en del av Fakultet for arkitektur og design.


Samarbeid med oss

Samarbeid med oss

Institutt for design har utstrakt samarbeid med norske bedrifter i form av studentoppgaver, masteroppgaver, forskningsprosjekter, workshops, kursing og andre oppdrag. Våre studenter samarbeider med eksperter innen mange fagområder.

Les mer om hvordan du kan samarbeide med oss


Strategi og visjon

Ansatte

Kontakt

Kontakt

  kontakt@id.ntnu.no 

Trondheim campus

Produktdesignbygget, Kolbjørn Hejes vei 2B, 7491 Trondheim
    73 59 21 85

Gjøvik campus

Mustad, bygg 118, Raufossvegen 40,
inngang A, 2821 Gjøvik
    73 41 20 41/404 82 007


Ledige stillinger

Mini calevent portlet

Hva skjer?