Institutt for produktdesign

Studier

Studieprogram

Følgende studieprogram er tilknyttet instituttet.

Studiets oppbygging og fagbeskrivelser til 5-årig siv.ing master finner du under studiets oppbygging. Informasjon om studiets oppbygging til 2-årig internasjonal master, finner du under her. Ønsker du mer utfyllende info kan du også gå til NTNUs studiehåndbok.

Illustrasjonsbilde

 

Industriell Design (Internasjonal 2-årig masterprogram)
Fra høstsemesteret 2015, vil instituttet tilby et internasjonalt to-årig mastergradsprogram. Dette vil erstatte to-årig nasjonal mester som var tilbudet frem til 2015, noe som betyr at også internasjonale studenter kan søke om opptakk. Mest sannsynlig vil 8-10 studentene bli akseptert. I praksis vil disse studentene stort sett ta del i de samme 4. og 5. årskurs som elevene som tar det 5-årige nasjonale masterstudiet.

Industriell Design (Nasjonal 5-årige masterprogrammet)
Masterprogrammet i "Industriell design" er en av Norge mest populære programmene i industriell design. De 30 studentene som tas opp hvert år kan se frem til en variert meny av kurs. Ved ferdigstillelse har kandidatene en bredt anvendbar Masters grad (MSc), bygget på teknologisk innsikt og akkompagnert av både aesthic og sosial bevissthet. En ofte krevende, men alltid inspirerende kursvalg bidrar til en stram strikket studiemiljø. 

PhD i Industriell Design 

The doctoral programme is closely linked with the research activity at the Department of Product Design. Research fields, to name a few, are:

  • Design methodology
  • Interaction design (Man Machine)
  • Ecodesign
  • Design strategy

Interested? - Contact us

The Department of Product Design encourages interested candidates that are interested in enrolling in our doctoral programme to contact the department. Candidates with (1) excellent research ideas/proposals that can be tied to the department's focus areas, and (2) who posess the relevant background (curriculum vitae) are likely to receive an invitation for further discussion. We strongly encourage you to include a funding plan with your research proposal, as generally, the department is not in the position to directly allocate funding to PhD positions.

For information regarding the programme structure, applicable rules and forms, see the doctoral programme pages for the Faculty of Engineering Science and Technology.

Review and response

It should be noted that, although all applications will be read, candidates that send application e-mails which are not in line with the above, will receive a polite but standard rejection message, or no answer at all.

Linjeforeningen

Leonardo

Illustrasjonsbilde/FOTO Linjeforeningen for industriell design heter Leonardo. Den er oppkalt etter universalgeniet Leonardo da Vinci som behersket både kunst, estetikk og teknikk, og dermed er idealet for en master i teknologi i industriell design. Linjeforeningen arrangerer sosiale aktiviteter som filmkveld, trening, fester, og faglige arrangementer på kveldstid, som akttegning og faglige foredrag. 

NTNU Bridge

Om NTNU Bridge

Ønsker du å skrive oppgaven din i samarbeid med en arbeidsgiver?
Da er NTNU Bridge noe for deg. Her kan du som student finne oppgaveforslag som arbeidsgivere har lagt ut.
De ønsker deg til oppgaver, praksisplasser og jobber. Bruk muligheten og ta kontakt tidlig i studieløpet.

Slik gjør du:

  1. Opprett Bridge-profil
  2. Finn oppgaven for deg under utlysninger
  3. Diskuter oppgaven med fagansvarlig
  4. Søk arbeidsgiver om oppgaven
  5. Skriv kontrakt

Nettside: www.ntnu.no/bridge
Facebook: bridgentnu
Twitter: NTNUBridge