Institutt for produktdesign

Studier

Studieprogram

Følgende studieprogram er tilknyttet instituttet.

Studiets oppbygging og fagbeskrivelser finner du under fagplan / oppbygging. Ønsker du mer utfyllende info kan du også gå til NTNUs studiehåndbok. Studieplan (pdf) finnes på side 169.

Andre studier

Ph.d. i industriell design

Primærkontakt for doktorgradsstudiet i industriell design er institutt for produktdesign. Forskningsaktiviteten ved instituttet er sterkt knyttet til doktorgrads-utdanningen. Forskningsområdene, for å nevne noen, er:

  • Designmetodikk
  • Interaksjondesign
  • Økodesign
  • Designstrategier / ledelse

En beskrivelse av studiets oppdeling, i tillegg til studiehåndboka, gjeldende regler og skjemaer, finnes på nettsidene om  doktorgradsstudier ved IVT-fakultetet.

studenter

Informasjonsbrev for studenter ved IVT-fakultetet.

Arbeidsmarkedsundersøkelse

En arbeidsmarkedsundersøkelse fra våren 2010 viser meget gode tider for uteksaminerte IPD-studenter. Undersøkelsen ble utført av eksterngruppen i linjeforeningen Leonardo, og er en videreføring av arbeidssituasjons-undersøkelsene gjennomført annenhvert år siden 2002. Undersøkelsen tar for seg arbeidsmarked og -situasjon for sivilingeniører uteksaminert fra Institutt for produktdesign ved NTNU.

Undersøkelsen 2010