Institutt for produktdesign

Studier

Studieprogram

Følgende studieprogram er tilknyttet instituttet.

Ønsker du mer utfyllende info kan du også gå til NTNUs studiehåndbok.

Illustrasjonsbilde

Industriell design (2-årig internasjonal master)

Fra høstsemesteret 2015, vil instituttet tilby et internasjonalt 2-årig mastergradsprogram. Dette vil erstatte det 2-årige norske masterprogrammet som ble tilbudt frem til 2015, noe som betyr at også internasjonale studenter kan søke om opptak. Mest sannsynlig vil 8-10 studenter bli akseptert. I praksis vil disse studentene stort sett ta del i de samme 4. og 5. årskurs som studentene som tar det 5-årige norske masterprogrammet.

Industriell design (5-årig norsk master, siv.ing.)

Masterprogrammet i "Industriell design" er et av Norges mest populære program i industriell design. De 30 studentene som tas opp hvert år kan se frem til et variert tilbud av kurs. Ved ferdigstillelse har kandidatene en bredt anvendbar mastergrad (MSc), bygd på teknologisk innsikt og akkompagnert av både estetisk og sosial bevissthet. Et ofte krevende, men alltid inspirerende kurstilbud bidrar til et sammensveiset studiemiljø. 

Ph.d. i industriell design 

Forskningsaktiviteten ved instituttet er sterkt knyttet til doktorgradsutdanningen. Noen av forskningsområdene er:

  • Designmetodikk
  • Interaksjonsdesign
  • Økodesign
  • Designstrategier/ledelse

En beskrivelse av studiets oppbygging, i tillegg til studiehåndboka, gjeldende regler og skjemaer finnes på nettsidene om doktorgradsutdanningen ved IVT-fakultetet.

Interessert? Kontakt oss

Vi oppfordrer kandidater som er interessert i vårt doktorgradsprogram om å kontakte oss. Kandidater med (1) utmerkede forskningsideer/forslag som kan knyttes til instituttets satsingsområder, og (2) som har relevant bakgrunn (curriculum vitae) vil motta en invitasjon til videre diskusjon. Vi oppfordrer deg til å inkludere en finansieringsplan i tillegg til forskningsforslaget, fordi instituttet vanligvis ikke er i posisjon til å bevilge midler til stipendiatstillinger direkte.

Det bør bemerkes at selv om alle søknader vil bli lest, vil kandidater som sender inn en søknad som ikke er i tråd med ovennevnte motta en høflig, men standard avvisning, eller ikke noe svar i det hele tatt.

For mer informasjon kan du kontakte:

 

Linjeforeningen

Leonardo

Illustrasjonsbilde/FOTO Linjeforeningen for industriell design heter Leonardo. Den er oppkalt etter universalgeniet Leonardo da Vinci som behersket både kunst, estetikk og teknikk, og dermed er idealet for en master i teknologi i industriell design. Linjeforeningen arrangerer sosiale aktiviteter som filmkveld, trening, fester, og faglige arrangementer på kveldstid, som akttegning og faglige foredrag. 

NTNU Bridge

Om NTNU Bridge

Ønsker du å skrive oppgaven din i samarbeid med en arbeidsgiver?
Da er NTNU Bridge noe for deg. Her kan du som student finne oppgaveforslag som arbeidsgivere har lagt ut.
De ønsker deg til oppgaver, praksisplasser og jobber. Bruk muligheten og ta kontakt tidlig i studieløpet.

Slik gjør du:

  1. Opprett Bridge-profil
  2. Finn oppgaven for deg under utlysninger
  3. Diskuter oppgaven med fagansvarlig
  4. Søk arbeidsgiver om oppgaven
  5. Skriv kontrakt

Nettside: www.ntnu.no/bridge
Facebook: bridgentnu
Twitter: NTNUBridge