Sissel Myrold

Seniorrådgiver Kommunikasjonsavdelingen
73595980 95262325
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen * 301

Bakgrunn og aktiviteter

Leder for Alumnusvirksomheten ved NTNU og koordinator for internasjonaliseringsprosjekter ved Informasjonsavdelingen.

Arbeidsoppgaver:

- Lede og utvikle NTNU Alumni.

- Nasjonal og internasjonal omdømmebygging gjennom NTNU Alumni.

- Utvikle nettstedet www.ntnu.no/alumni

- Koordinere internasjonaliseringsprosjekter ved Informasjonsavdelingen.

- Koordinere NTNUs medlemsskap i EUniverCities nettverket.