Sissel Myrold

Seniorrådgiver i faggruppe Lederstøtte og samfunnskontakt og Leder for NTNU Alumni

Kommunikasjonsavdelingen
73595980 95262325

Bakgrunn og aktiviteter

 • Jeg jobber med strategisk utvikling, prosjektledelse, samarbeid med arbeids- og næringsliv og internasjonalisering.
 • Leder for NTNU Alumni. Tilknyttet fagruppen Lederstøtte og samfunnskontakt ved Kommunikasjonsavdelingen og Prorektor for nyskaping.

Faglig profil:

 • Prosjektledelse
 • Strategisk utvikling
 • Nettverksledelse
 • Konseptutvikling
 • Internasjonal profilering
 • Tekst

Utdanning:

 • Cand.polit. i statsvitenskap fra NTNU med statsvitenskap, fransk prosjektledelse og policy analyse.

Videreutdanning:

 • Lede og implementere strategisk endring, Executive short programmes, BI
 • Strategisk prosjektledelse, Executive short programmes, BI
 • Nettverksledelse i praksis, Executive short programmes, BI

Jobberfaring NTNU - et utvalg:

 • Prosjektleder Polen 2006, Kina 2010, India 2011
 • Prosjektleder for NTNU European Conference Brussels 2016 - 2019
 • Prosjektleder for NTNU and SINTEF Strategy Event Brussels 2019