Forskningsstrategi

Instituttets forskningsstrategi fra 2014 fokuserer på:

  1. Interaksjonsdesign
  2. Bærekraftigdesign
  3. System og tjenestedesign

I tillegg forsker vi på:

  • Applied aesthetics in design
  • Design education research
Institutt for produktdesign

Forskning

Institutt for Produktdesign bidrar til et miljø ved NTNU i verdenstoppen innen produktutvikling/-design. Vårt mål er å utvikle spisskompetanse, metodikk og verktøy innen de forskjellige grenene av faget. Vi vil bidra til at norske bedrifter er ledende innen produktutvikling og design. Våre hovedfelter er som følger:

Designmetodikk

Designer skal arbeide på en systematisk og etterprøvbar måte i en integrert produktutviklings-prosess. Gjennom aksjonsforskning utvikler vi arbeidsmetoder som støtter kreativitet, teknologiske krav, estetisk følsomhet og sosial forståelse. Spesielle satsingsområder: designmetodikk, strukturert designprosess, kreativ konseptutvikling. 
Mer om designmetodikk

Interaksjonsdesign

Fagfelt er også kjent som Man-Machine Interaction (MMI). Når vi ser på designprosessen begynner vi med menneskers motivasjon for handling, og skape produkter som støtter et godt samspill mellom mennesker. Spesielle satsingsområder er: brukerinnvolvering i designprosessen, bruksanalyser og brukertesting, design av brukergrensesnitt.
Mer om interaksjondesign

Designstrategier / ledelse

Produkter er en integrert del av kulturbyggingen rundt varemerker. Vi undersøker hvordan designere skal arbeide med produkters evne til å kommunisere, og fokusere på blant annet: Identitetsstrategi, designledelse, og strategisk bruk av design i produktutvikling.
Mer om designstrategier / ledelse 

Bærekraftig design

Skal desigere ukritisk drive frem en materialistisk forbrukskultur? Vi undersøker hvordan designere kan bidra til at det taes økologiske hensyn i produktutviklings-prosessen, og påvirke forbrukerkulturen gjennom produktene og tjenestene som skapes. Spesielle satsingsområder omfatter: livssyklusanalyse, bærekraftig utvikling, fremtidsscenarier.
Mer om bærekraftig design

Se også: Publikasjonsliste

 

Publikasjonsliste

En liste over alle publikasjonsliste fra instituttet finnes gjennom publikasjons database CRIStin.

illustrasjonsbilde

Artikkelsamling

Read design articles in pdf format (IPD) NTNU Den vitenskapelige artikkelsamling fra fordypning i faget PD9 kan kjøpes ved instituttkontoret.

Forskningsbrosjyre IVT-fakultetet

Forskningsbrosjyre IVT-fakultetet