Institutt for produktdesign

Forskning

Institutt for Produktdesign bidrar til et miljø ved NTNU i verdenstoppen innen produktutvikling/-design. Vårt mål er å utvikle spisskompetanse, metodikk og verktøy innen de forskjellige grenene av faget. Vi vil bidra til at norske bedrifter er ledende innen produktutvikling og design. Våre hovedfelter er som følger:

Designmetodikk

Designer skal arbeide på en systematisk og etterprøvbar måte i en integrert produktutviklings-prosess. Gjennom aksjonsforskning utvikler vi arbeidsmetoder som støtter kreativitet, teknologiske krav, estetisk følsomhet og sosial forståelse. Spesielle satsingsområder: designmetodikk, strukturert designprosess, kreativ konseptutvikling. 
Mer om designmetodikk

Interaksjonsdesign

Fagfelt er også kjent som Man-Machine Interaction (MMI). Når vi ser på designprosessen begynner vi med menneskers motivasjon for handling, og skape produkter som støtter et godt samspill mellom mennesker. Spesielle satsingsområder er: brukerinnvolvering i designprosessen, bruksanalyser og brukertesting, design av brukergrensesnitt.
Mer om interaksjondesign

Designstrategier / ledelse

Produkter er en integrert del av kulturbyggingen rundt varemerker. Vi undersøker hvordan designere skal arbeide med produkters evne til å kommunisere, og fokusere på blant annet: Identitetsstrategi, designledelse, og strategisk bruk av design i produktutvikling.
Mer om designstrategier / ledelse 

Bærekraftig design

Skal desigere ukritisk drive frem en materialistisk forbrukskultur? Vi undersøker hvordan designere kan bidra til at det taes økologiske hensyn i produktutviklings-prosessen, og påvirke forbrukerkulturen gjennom produktene og tjenestene som skapes. Spesielle satsingsområder omfatter: livssyklusanalyse, bærekraftig utvikling, fremtidsscenarier.
Mer om bærekraftig design

Se også: Publikasjonsliste

 

Forskningsstrategi

Instituttets forskningsstrategi fra 2014 fokuserer på

  1. Interaksjonsdesign
  2. Bærekraftigdesign
  3. System og tjenestedesign
     

Du finner mer informasjon om dette på de engelske websidene.

Artikkelsamling

Read design articles in pdf format (IPD) NTNU Den vitenskapelige artikkelsamling fra fordypning i faget PD9 kan kjøpes ved instituttkontoret.

Publikasjonsliste

En liste over alle publikasjonsliste fra instituttet finnes gjennom publikasjons database CRIStin.

Forskningsbrosjyre IVT-fakultetet

Forskningsbrosjyre IVT-fakultetet