Institutt for produktdesign

Forskning

Institutt for Produktdesign bidrar til et miljø ved NTNU i verdenstoppen innen produktutvikling/-design. Vårt mål er å utvikle spisskompetanse, metodikk og verktøy innen de forskjellige grenene av faget. Vi vil bidra til at norske bedrifter er ledende innen produktutvikling og design. Våre hovedfelter er som følger:

Designmetodikk

Designer skal arbeide på en systematisk og etterprøvbar måte i en integrert produktutviklings-prosess. Gjennom aksjonsforskning utvikler vi arbeidsmetoder som støtter kreativitet, teknologiske krav, estetisk følsomhet og sosial forståelse. Spesielle satsingsområder: designmetodikk, strukturert designprosess, kreativ konseptutvikling. 
Mer om designmetodikk

Interaksjonsdesign

Fagfelt er også kjent som Man-Machine Interaction (MMI). Når vi ser på designprosessen begynner vi med menneskers motivasjon for handling, og skape produkter som støtter et godt samspill mellom mennesker. Spesielle satsingsområder er: brukerinnvolvering i designprosessen, bruksanalyser og brukertesting, design av brukergrensesnitt.
Mer om interaksjondesign

Designstrategier / ledelse

Produkter er en integrert del av kulturbyggingen rundt varemerker. Vi undersøker hvordan designere skal arbeide med produkters evne til å kommunisere, og fokusere på blant annet: Identitetsstrategi, designledelse, og strategisk bruk av design i produktutvikling.
Mer om designstrategier / ledelse 

Økodesign

Skal desigere ukritisk drive frem en materialistisk forbrukskultur? Vi undersøker hvordan designere kan bidra til at det taes økologiske hensyn i produktutviklings-prosessen, og påvirke forbrukerkulturen gjennom produktene og tjenestene som skapes. Spesielle satsingsområder omfatter: livssyklusanalyse, bærekraftig utvikling, fremtidsscenarier.
Mer om økodesign

Se også:

 

Focus 2007 - 2010

The department’s research focus for 2007-2012 centers primarily on:

  1. User-centred Product Design, and
  2. Design for Innovation
    (Strategic Design).

Within both focal areas, specific attention is paid to sustainable product design.

While the first focus area, User-centered Product Design, deals with understanding the role of the user as a driver and enabler for product innovation; the second topic area, Design for Innovation, pertains to understanding and supporting the needs of those industrial partners that are key to the transformation of innovative product concepts to commercially successful product innovations.

Read more about the department’s research focus (pdf 1.9M).

Artikkelsamling

Read design articles in pdf format (IPD) NTNU Den vitenskapelige artikkelsamling fra fordypning i faget PD9 kan kjøpes ved instituttkontoret.

Publikasjonsliste

En liste over alle publikasjonsliste fra instituttet finnes gjennom publikasjons database FRIDA.

Forskningsbrosjyre IVT-fakultetet

Forskningsbrosjyre IVT-fakultetet