• Studenter og ansatte ved Fakultet for arkitetktur og design studerer skrift på gulv i Roma.
    Fakultet for arkitektur og design (AD)
  • NTNUs hovedbygning lyssatt i ulike farger
    Fakultet for arkitektur og design (AD)

Fakultet for arkitektur og design

VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Forskning

Med en kritisk og tverrfaglig tilnærming til samfunnsutfordringene utvikler vi ny kunnskap innen arkitektur, byplanlegging, design og billedkunst med mennesket i sentrum og med vekt på bærekraft, helse, estetikk, etikk, teknologi, samt innovative prosesser og læringsformer.

Utdanning

Vi tilbyr 15 studieprogram på master- og bachelornivå, innen arkitektur, byplanlegging, design og billedkunst. I tillegg tilbyr vi etter- og videreutdanning.

Vi utfordrer studentene til å være aktive og utforskende, og vi legger vekt på læring gjennom handling.

Om vårt studietilbud

Om fakultetet

Våre fagområder arkitektur, byplanlegging og billedkunst er fra 1. januar 2017 blitt styrket med fagområdet design med avdelinger i både Trondheim og Gjøvik.

Form og klima står sentralt i vårt engasjement for å skape gode omgivelser for menneskers liv. Med en åpen og nysgjerrig holdning involverer vi oss i samfunnet gjennom utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon.

Vi har omfattende samarbeide med samfunnsaktører i både utdanning og forskning.

Hva skjer?