Strategisk satsing: Menneskesentrert teknologi

Institutt for design

Strategisk satsing: Menneskesentrert teknologi

Illsutration of icons with human figures

Den strategiske satsingen Menneskesentrert teknologi forsker på hvordan en kan designe og evaluere teknologiske systemer innenfor ulike domener som helse, utdanning, mobilitet og kulturarv –og for ulike plattformer og teknologier som web, mobil, desktop, VR/AR og AI – ved å følge kjerneprinsippene og metoder fra forskning om menneskelige faktorer, informasjonssystemer og menneske-maskininteraksjon.

Research activity

IKT for et bærekraftig samfunn og miljø

IKT for et bærekraftig samfunn og miljø

Vi utforsker bærekraftsaspektene ved IKT. Dette innebærer å identifisere måter teknologi kan møte miljø- og samfunnsutfordringer på.

Nylig innsendte prosjektforslag

  • SHEREC (EU, HORIZON-IA, CL4). Safe, Healthy and Eco-friendly Ship Recycling. Submitted by: Taufik Akbar Sitompul, Ole Andreas Alsos, Eleftherios Papachristos.

Menneskesentrert design

Menneskesentrert design

Her utforsker vi de etiske implikasjonene av kunstig intelligens. Dette innebærer å designe AI-systemer som samsvarer med menneskelige verdier.

Vi forsker også på interaksjonsdesignapplikasjoner og -metoder. Dette innebærer å forbedre brukeropplevelsen på tvers av ulike enheter og plattformer.

Pågående prosjekter

  • ECEH Education Content Engineering Hub (SUT Norway Grants). Sendt inn av: Gioele Barabucci, Eleftherios Papachristos.
  • Hyperspectral Images in a Museum Setting (NTNU Enabling Technology 2022). Sendt inn av: Eleftherios Papachristos, Yavuz Inal.
  • rurAllure Promotion of rural museums and heritage sites in the vicinity of European pilgrimage routes (EU H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020). Sendt inn av: Ole Wattne, (participants Eleftherios Papachristos, Gioele Barabucci).

Nylig innsendte prosjektforslag

  • PEACE (EU, HORIZON-RIA, CL4). Persuasive and Ethical Argumentation framework for Collaborative human-machine interaction. Sendt inn av: Eleftherios Papachristos.
  • SHEREC (EU, HORIZON-IA, CL4). Safe, Healthy and Eco-friendly Ship Recycling. Sendt inn av: Taufik Akbar Sitompul, Ole Andreas Alsos, Eleftherios Papachristos.

Design av sikkerhetskritiske systemer

Design av sikkerhetskritiske systemer

Vi utforsker utformingen av sikkerhetskritiske systemer. Dette innebærer utvikling av teknologi til bruk i høyrisikomiljøer som helsevesenet og transport.

NTNU Shore Control Lab (SCL) er en avansert infrastruktur for forskning og utvikling innenfor autonome maritime systemer.

Gå til NTNU Shore Control Lab for mer informasjon