Forholdet mellom sosioøkonomisk status og barnedødelighet har vært et aktuelt tema innen forskning på global helse i flere tiår. Vårt forskerteam ved CHAIN – Centre for Global Health Inequalities Research ved NTNU og IHME – Institute for Health Metrics and Evaluation, har nylig bidratt til dette feltet gjennom artikkelen «Parental education and inequalities in child mortality: a global systematic review and meta-analysis», publisert i The Lancet juni 2021. Studien er et resultat av et unikt samarbeid mellom MH- og SU-fakultetet ved NTNU.

Dette er tidenes mest omfattende studie som har sett på sammenhengen mellom utdanning og barnedødelighet.

Studien viser at foreldres utdanning har en tydelig beskyttende effekt mot barnedødelighet globalt. Dette gjelder også etter å ha kontrollert for et stort antall faktorer, inkludert inntekt, velstand, og barnets kjønn.

Lancet publiserer studien dagen før neste G7-møte i London. Dette fordi den blant annet bidrar til å fremheve viktigheten av utdanning for å oppnå FNs bærekraftmål om å få slutt på dødsfall som kan forhindres blant nyfødte og barn yngre enn fem år. Studien er en systematisk litteraturanalyse og metaanalyse bestående av 300 studier fra 92 land på alle tilgjengelige språk.

Denne studien fyller også et kunnskapsvakuum knyttet til hvordan fedres utdanning påvirker barnedødelighet. Tidligere forskning har nesten utelukkende studert effekten av mødres utdanning alene. Resultatene viser også hvordan økt utdanning gir en tydelig reduksjon i barnedødeligheten uavhengig av hvor i verden man befinner seg. Studien finner heller ingen metningseffekt: jo mer utdannelse jo bedre.

Disse funnene er med på å illustrere medisinens tverrfaglige natur. Helse påvirkes av mange faktorer som strekker seg langt utover det somatiske. Denne kunnskapen har en viktig plass i arbeidet for vår kollektive folkehelse, og må formidles til myndigheter, helsearbeidere og helsefagstudenter. Investering i utdanning er med andre ord en investering i helse. Det er på tide at manglende utdanning i verden nå løftes fram som en viktig risikofaktor for barnedødelighet i verden på linje med andre velkjente risikofaktorer.

Hanne Dahl Vonen
Hanne Dahl Vonen

Medisinstudent ved NTNU

Terje Eikemo
Terje Andreas Eikemo

Professor og leder av CHAIN - Centre for Global Health Inequalities Research