Verdens helseorganisasjon (WHO) understreker at helsepersonell spiller en viktig rolle for å håndtere fedmeepidemien blant barn og unge, og uttaler at «helsepersonell og alle de som tilbyr tjenester til barn og unge trenger egnet opplæring i kost og ernæring, fysisk aktivitet og risikofaktorer for å utvikle fedme”.

Dr. PED-Chef er et forskningsprosjekt om helsefremmende kost og ernæring for barn og unge, med en ny måte å kombinere kulinarisk medisin og utdanningstilbud innen ernæring for helsepersonell i primærhelsetjenesten.

Dr.PED-Chef-prosjektet er unikt ved at det bringer den nye pedagogiske tilnærmingen «kulinarisk medisin» til Europa. Kulinarisk medisin er et nytt forskningsbasert felt innen medisin som kombinerer kunsten mat og matlaging med medisinsk vitenskap og ernæringsfysiologi. Denne tilnærmingen gir helsepersonell en dypere forståelse for pasientens kostvaner, hvordan måltider og mat har innvirkning på dagliglivet, samt hvordan utforme effektiv veiledning med mer praktiske og skreddersydde anbefalinger.

Formålet med Dr. PED-Chef-prosjektet er å fremme et sunt forhold til mat og spising i barne- og ungdomsårene gjennom å utvikle et praktisk opplæringstilbud for pediatere og annet pediatrisk helsepersonell med en tilnærming som inkluderer kulinarisk medisin. Prosjektets målgrupper inkluderer barneleger, barnesykepleier, helsesykepleier, allmennlege, medisinstudenter, sykepleierstudenter som spesialiserer seg i pediatri og andre fagpersoner som er involvert i omsorg for barn, f.eks. jordmødre.

Det ser ut til at det er for lite fokus på ernæring både under utdanningen av leger og annet helsepersonell og i etterutdanning. Dette gjelder særlig ernæringsspørsmål tilknyttet spesifikke grupper som f.eks. barn. Resultater fra fokusgruppeintervju i prosjektpartnernes land avslørte både et kunnskapsgap og et behov hos pediatrisk helsepersonell for videreutdanning i klinisk ernæring. Dr. PED-Chef-prosjektet vil utvikle et opplæringsprogram om helsefremmende kost og ernæring i barne- og ungdomsårene for helsepersonell med sikte på å forbedre deres ferdigheter knyttet til kommunikasjon og veiledning, samt ferdigheter og kunnskap relatert til forebygging og behandling av overvekt.

Dr. PED-Chef er et treårig forskningsprosjekt som startet opp i januar 2019 og varer fram til november 2022. Det er finansiert av ERASMUS+ programmet i den Europeiske unionen (EU). Prosjektet koordineres av NTNU, og den norske partneren er Senter for Helsefremmende Forskning ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Deltakere ved NTNU er Sigrid Nakrem, Vibeke Olufsen, Kristine Pape, Kjersti Grønning, Ine Wigernæs, Bente P. Mjølstad og Ingrid S. Følling. De andre partnerne i prosjektet er Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health – Prolepsis (Hellas), Center for Social Innovation LTD – CSI (Kypros), Andrology Pediatric and Adolescent Foundation (Italia), University of Navarra (Spania), og Gazi University (Tyrkia).

For mer informasjon, se Dr.PED-Chef webside eller følg vår Facebookside. Du kan også følge oss på Senter for helsefremmende forsknings kanaler.

logoer
Sigrid Nakrem
Sigrid Nakrem
Profilside NTNU | + posts

Professor med forskningsinteresser innen kvalitet og kvalitetsforbedring, styring og ledelse i kommunehelsetjenesten og velferdsteknologi/e-helse