Mikroskopisk kolitt (MC) er en særegen og mindre kjent variant av inflammatorisk tarmsykdom (IBD) karakterisert av vandig diare uten blod. Sykdommen er svært sosialt invalidiserende. Mange pasienter får feilaktig diagnosen «irritabel tarm syndrom» (IBS) og får dermed ikke tilbudt den riktige behandlingen for MC som er effektiv hos de aller fleste. For å stille diagnosen er man avhengige av å påvise forandringer i vevsprøver fra tykktarm.

Slike prøver kan kun tas ved koloskopi. Ved MC vil patologene finne enten økt tykkelse av kollagen under overflateepitelet (Kollagenøs kolitt), økt infiltrasjon av inflammasjonscellene lymfocytter i epitelet (Lymfocytær kolitt) eller en kombinasjon av dette (Inkomplett kolitt). Disse mikroskopiske forandringene i tarmslimhinnen gjenspeiler ikke bedring av sykdom etter vellykket behandling. Inntil nå har man ingen non-invasive biomarkører som kan si noe om sykdomsaktivitet for denne sykdommen, og det er også behov for verktøy for å stille en sikrere diagnose mikroskopisk.

Nøytrofil gelatinase-assosiert lipocalin (NGAL) er et stabilt protein som induseres av inflammasjon. NGAL skiller seg fra andre biomarkører (for eksempel calprotectin og lactoferrin) som finnes i de nøytrofile inflammasjonscellene, ved at det i tillegg induseres i epitelcellene. Derfor har NGAL potensiale som biomarkør utover disse allerede etablerte markørene ved både nøytrofil- og ikke-nøytrofil slimhinnebetennelse, og det kan måles i både blodet, i tarmslimhinnen og i avføring.

Vevsprøve av tykktarmen hos en pasient med mikroskopisk kolitt
Bildet er fra en vevsprøve av tykktarmen hos en pasient med mikroskopisk kolitt, der den rødbrune fargen viser en kraftig økning av markøren NGAL i epitelcellene. Den blå fargen viser alle cellekjernene i vevsprøven.

Vi har for første gang vist at NGAL øker i epitelcellene i slimhinnen i tykktarm ved aktiv MC og at mengden går ned omtrent til normalt nivå ved vellykket behandling. Denne endringen kan også måles i pasientenes avføringsprøver. En slik økning ses ikke ved andre diaretilstander som IBS. Endringen av NGAL som vi fant stemte bedre overens med pasientenes kliniske tilstand og diareplager enn med de andre mikroskopiske forandringene i slimhinnen som er typiske for diagnosen. Vi foreslår derfor at NGAL i epitelet kan være et komplementært verktøy for patologene i diagnostiseringen av MC i tarmslimhinnen, samt en ny klinisk relevant biomarkør for å måle sykdomsaktivitet ved MC og til å skille denne pasientgruppen fra friske og de med IBS.

Ingunn Bakke
Ingunn Bakke
Profilside NTNU | + posts

Førsteamanuensis,
Institutt for klinisk og molekylær medisin,NTNU

Ann Elisabeth Østvik
Ann Elisabet Østvik
Profilside NTNU | + posts

Postdoktor,
Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU

CAG IBD – Precision medicine in inflammatory bowel disease
+ posts

CAG-IBD is a Clinical Academic Group (CAG) aiming to unify research on inflammatory bowel disease and development of clinical skills across university, hospitals and clinical departments, and groups of healthcare workers in Central Norway.