Hva er biologi ved NTNU?

Hva er biologi ved NTNU?

Kunnskap om biologi inkluderer alt fra det forunderlige som skjer på mikronivå i cellens indre, klassifisering og adferd hos organismer, hvordan arter oppstår, til samspillet i økosystemene på jordkloden. Biologi er derfor en naturvitenskap som favner om både bevissthet om organismene i naturen, faktakunnskaper i tillegg til naturvitenskapelige arbeidsmåter.

Forskningsområder innenfor biologi ved NTNU (på engelsk)

Mer informasjon om studier og forskning (på engelsk) ved Fakultet for naturvitenskap.

Hva er biologi ved NTNU bilde

 

Professor Sigurd Einum underviser i laben. Foto: Geir Mogen/NTNU