Institutt for biologi

- ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Hjort. Foto

Institutt for biologi sin visjon er å forstå livet – bevare miljøet. For å bevare miljøet er det nødvendig å ha kunnskap om biologiske prosesser på alle nivå, fra molekyler til økosystemer – å forstå livet.

Institutt for biologi skal bidra til et bærekraftig samfunn gjennom vår kompetanse innen de biologiske basisfagene og knyttet til globale utfordringer innen naturmangfold, klima, miljø, helse og ernæring. Våre hovedoppgaver er forskning, utdanning, nyskaping og formidling. Vi skal sikre høy kvalitet i utførelsen av samfunnsoppdraget.


Kontakt

Telefon: (+47) 735 96090

Faks: (+47) 735 96100

E- post: postmottak@bio.ntnu.no

Besøksadresse:

Høgskoleringen 5, Realfagbygget, Blokk D 1.etg. (Se kart)   (Se veiatlas)


Postadresse:

Institutt for biologi, Realfagbygget

NTNU

7491 Trondheim

Mer kontaktinformasjon

Ansatte ved instituttet
 

Aktuelt

Januarregn på Svalbard skapte problemer

Den usedvanlig varme vinteren på Svalbard i 2012 førte til rekordregn, skred og uvanlige isforhold. En ny tverrfaglig rapport tar for seg hvordan ekstremværet virket inn på både dyr og mennesker, miljø og infrastruktur.

adressa.no, november 2014: Januarregn på Svalbard skapte problemer

Januarregn på Svalbard skapte problemer

Den usedvanlig varme vinteren på Svalbard i 2012 førte til rekordregn, skred og uvanlige isforhold. En ny tverrfaglig rapport tar for seg hvordan ekstremværet virket inn på både dyr og mennesker, miljø og infrastruktur.

adressa.no, november 2014: Januarregn på Svalbard skapte problemer

Ekstremværet førte til næringsmangel for dyreartene på Svalbard, blant annet for reinen. Foto