Institutt for biologi

- ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

  • Fint besøk på et av instituttets laboratorier. Foto: Per Harald Olsen/NTNU
  • Realfagbygget.Foto

  • Studenter på lab. Foto

Institutt for biologi sin visjon er å forstå livet – bevar miljøet. For å bevare miljøet er det nødvendig å ha kunnskap om biologiske prosesser på alle nivå, fra molekyler til økosystemer – å forstå livet.

Institutt for biologi skal bidra til et bærekraftig samfunn gjennom vår kompetanse innen de biologiske basisfagene og knyttet til globale utfordringer innen naturmangfold, klima, miljø, helse og ernæring. Våre hovedoppgaver er forskning, utdanning, nyskaping og formidling. Vi skal sikre høy kvalitet i utførelsen av samfunnsoppdraget.


Aktuelt

Når uferdig forskning får mediedekning

Det har blitt vanligere at vitenskapelige tidsskrifter legger ut upubliserte manuskripter på nettet - slik at forskere kan kritisere og kommentere. Men det er et problem når mediene skriver om...

Når uferdig forskning får mediedekning

Det har blitt vanligere at vitenskapelige tidsskrifter legger ut upubliserte manuskripter på nettet - slik at forskere kan kritisere og kommentere. Men det er et problem når mediene skriver om den uferdige forskningen, sier Trond Amundsen.

forskning.no: Når uferdig forskning får mediedekning