Institutt for biologi

- ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

  • Fint besøk på et av instituttets laboratorier. Foto: Per Harald Olsen/NTNU
  • Realfagbygget.Foto

  • Studenter på lab. Foto

Institutt for biologi sin visjon er å forstå livet – bevar miljøet. For å bevare miljøet er det nødvendig å ha kunnskap om biologiske prosesser på alle nivå, fra molekyler til økosystemer – å forstå livet.

Institutt for biologi skal bidra til et bærekraftig samfunn gjennom vår kompetanse innen de biologiske basisfagene og knyttet til globale utfordringer innen naturmangfold, klima, miljø, helse og ernæring. Våre hovedoppgaver er forskning, utdanning, nyskaping og formidling. Vi skal sikre høy kvalitet i utførelsen av samfunnsoppdraget.


Aktuelt

Tre sommerstudenter takker Sweco for muligheten

Sweco har tradisjonen tro sommerstudenter på plass i selskapet. - Det har vært veldig inspirerende å jobbe med utfordrende prosjekter for reelle kunder, sier Marte Irtun Aas. Feriemånedene sine...

Tre sommerstudenter takker Sweco for muligheten

Sweco har tradisjonen tro sommerstudenter på plass i selskapet. - Det har vært veldig inspirerende å jobbe med utfordrende prosjekter for reelle kunder, sier Marte Irtun Aas. Feriemånedene sine har hun i år tilbrakt som sommerstudent i Sweco

Ole Einar Butli Hårstad fra Åfjord er enig med Marte i at sommeren hos Sweco har bydd på spennende oppgaver. Selv har han tilbrakt sommeren på avdeling for energi ved Swecos Trondheimskontor. Der har han jobbet i miljøgruppen, blant annet på et stort viltovervåkningsprosjekt. Han forteller at han fikk i oppgave å sjekke viltkameraer som er satt opp i skogen, og å gjennomgå bildene fra disse. Han tok også del i arbeidet med å kartlegge rødlistede og svartlistede arter, og å sjekke fiskebestanden i elver. For Ole Einar, som har en master i biologi fra NTNU med fordypning i økologi, var balansen mellom kontorarbeid og feltarbeid ute i naturen ideell.

ITBA: Tre sommerstudenter takker Sweco for muligheten