Fakultet for naturvitenskap

Institutt for biologi

Institutt for biologi sin visjon er å forstå livet – bevar miljøet. For å bevare miljøet er det nødvendig å ha kunnskap om biologiske prosesser på alle nivå, fra molekyler til økosystemer – å forstå livet.

Institutt for biologi er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Kontakt