Institutt for biologi

- ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Institutt for biologi sin visjon er å forstå livet – bevare miljøet. For å bevare miljøet er det nødvendig å ha kunnskap om biologiske prosesser på alle nivå, fra molekyler til økosystemer – å forstå livet.

Institutt for biologi skal bidra til et bærekraftig samfunn gjennom vår kompetanse innen de biologiske basisfagene og knyttet til globale utfordringer innen naturmangfold, klima, miljø, helse og ernæring. Våre hovedoppgaver er forskning, utdanning, nyskaping og formidling. Vi skal sikre høy kvalitet i utførelsen av samfunnsoppdraget.


Aktuelt

Mer sol gir færre barn og barnebarn

Gine Roll Skjervø. FotoHvor gamle var kvinnene da de fikk sitt første barn, og sitt siste? Hvor mange år gikk det mellom hver barnefødsel og hvor mange av barna overlevde? Og hvor mange av disse barna ble i sin tur gift og fikk barn?

Svarene på disse spørsmålene har Gine Roll Skjærvø forsøkt å finne i kirkebøker fra perioden 1750 til 1900.

forskning.no, januar 2015: Mer sol gir færre barn og barnebarn

Mer sol gir færre barn og barnebarn

Gine Roll Skjervø. FotoHvor gamle var kvinnene da de fikk sitt første barn, og sitt siste? Hvor mange år gikk det mellom hver barnefødsel og hvor mange av barna overlevde? Og hvor mange av disse barna ble i sin tur gift og fikk barn?

Svarene på disse spørsmålene har Gine Roll Skjærvø forsøkt å finne i kirkebøker fra perioden 1750 til 1900.

forskning.no, januar 2015: Mer sol gir færre barn og barnebarn