Institutt for biologi

Instituttet for biologi har en bred fagprofil hvor samhandling mellom organismer og deres naturmiljø har overordnet hovedfokus.

 Det har et spesielt ansvar for grunnleggende biologisk forskning og tilstreber i tillegg en bred anvendelse av sin kunnskap i samfunns- og næringsutvikling. Vi tilbyr studenter et inspirerende arbeidsmiljø i moderne lokaler.

Aktuelt


Hvorfor kan noen fugler snakke?

Hvorfor kan noen fugler snakke? Mange av våre fjærkledde venner er intelligente og sosiale skapninger, men hvorfor er det bare noen av dem som kan lære seg å snakke som oss? ...

Hvorfor kan noen fugler snakke?

Mange av våre fjærkledde venner er intelligente og sosiale skapninger, men hvorfor er det bare noen av dem som kan lære seg å snakke som oss?

Trond Amundsen, professor ved instituttet for biologi ved NTNU, poengterer at fuglenes sangevner henger sammen med fuglehjernens evolusjon. I forskningen sin undersøker Amundsen dyrenes atferd, deres familie-og kjønnsliv, og samspillet mellom disse. 

forskning.no , 1.11.2014: Hvorfor kan noen fugler snakke?

Mange av våre fjærkledde venner er intelligente og sosiale skapninger, men hvorfor er det bare noen av dem som kan lære seg å snakke som oss? Foto: Per Harald Olsen/NTNU


Januarregn på Svalbard skapte problemer

Den usedvanlig varme vinteren på Svalbard i 2012 førte til rekordregn, skred og uvanlige isforhold. En ny tverrfaglig rapport tar for seg hvordan ekstremværet virket inn på både dyr og mennesker, miljø og infrastruktur.

adressa.no, november 2014: Januarregn på Svalbard skapte problemer

Januarregn på Svalbard skapte problemer

Den usedvanlig varme vinteren på Svalbard i 2012 førte til rekordregn, skred og uvanlige isforhold. En ny tverrfaglig rapport tar for seg hvordan ekstremværet virket inn på både dyr og mennesker, miljø og infrastruktur.

adressa.no, november 2014: Januarregn på Svalbard skapte problemer

Ekstremværet førte til næringsmangel for dyreartene på Svalbard, blant annet for reinen. Foto