Institutt for biologi

- ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

  • Fint besøk på et av instituttets laboratorier. Foto: Per Harald Olsen/NTNU
  • Realfagbygget.Foto

  • Studenter på lab. Foto

Institutt for biologi sin visjon er å forstå livet – bevar miljøet. For å bevare miljøet er det nødvendig å ha kunnskap om biologiske prosesser på alle nivå, fra molekyler til økosystemer – å forstå livet.

Institutt for biologi skal bidra til et bærekraftig samfunn gjennom vår kompetanse innen de biologiske basisfagene og knyttet til globale utfordringer innen naturmangfold, klima, miljø, helse og ernæring. Våre hovedoppgaver er forskning, utdanning, nyskaping og formidling. Vi skal sikre høy kvalitet i utførelsen av samfunnsoppdraget.


Aktuelt

Hvorfor svensker og trøndere er ulike

Tangkutlingen i Sverige oppfører seg annerledes enn i Trøndelag. Hvorfor? Det skal to forskere finne ut. gemini.no: Hvorfor svensker og trøndere er ulike Fri, 29 May 2015 11:34:50...

Hvorfor svensker og trøndere er ulike

Tangkutlingen i Sverige oppfører seg annerledes enn i Trøndelag. Hvorfor? Det skal to forskere finne ut.

gemini.no: Hvorfor svensker og trøndere er ulike


Fri, 29 May 2015 11:34:50 +0200