Fakultet for naturvitenskap

Institutt for biologi

Institutt for biologi sin visjon er å forstå livet – bevar miljøet. For å bevare miljøet er det nødvendig å ha kunnskap om biologiske prosesser på alle nivå, fra molekyler til økosystemer – å forstå livet.

Institutt for biologi skal bidra til et bærekraftig samfunn gjennom vår kompetanse innen de biologiske basisfagene og knyttet til globale utfordringer innen naturmangfold, klima, miljø, helse og ernæring. Våre hovedoppgaver er forskning, utdanning, nyskaping og formidling. Vi skal sikre høy kvalitet i utførelsen av samfunnsoppdraget.

Institutt for biologi er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Kontakt

Epost: postmottak@bio.ntnu.no

Besøksadresse

Høgskoleringen 5, Realfagbygget D1-137

Postadresse

Institutt for biologi, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

Ansatte ved Institutt for biologi

Hva er biologi?

Hva er biologi ved Institutt for biologi?

Strategi 2015 – 2020 (på engelsk)
Understand life - Preserve the environment (pdf)