Institutt for biologi

- ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

  • Fint besøk på et av instituttets laboratorier. Foto: Per Harald Olsen/NTNU
  • Realfagbygget.Foto

  • Studenter på lab. Foto

Institutt for biologi sin visjon er å forstå livet – bevar miljøet. For å bevare miljøet er det nødvendig å ha kunnskap om biologiske prosesser på alle nivå, fra molekyler til økosystemer – å forstå livet.

Institutt for biologi skal bidra til et bærekraftig samfunn gjennom vår kompetanse innen de biologiske basisfagene og knyttet til globale utfordringer innen naturmangfold, klima, miljø, helse og ernæring. Våre hovedoppgaver er forskning, utdanning, nyskaping og formidling. Vi skal sikre høy kvalitet i utførelsen av samfunnsoppdraget.


Aktuelt

Nasjonalparken Serengeti kan forsvinne

Serengeti nasjonalpark er selve symbolet på Afrikas rike dyreliv. Om noen tiår kan nasjonalparken som vi kjenner den i dag være en saga blott. – Serengeti er på mange måter et bilde på...

Nasjonalparken Serengeti kan forsvinne

Serengeti nasjonalpark er selve symbolet på Afrikas rike dyreliv. Om noen tiår kan nasjonalparken som vi kjenner den i dag være en saga blott.

– Serengeti er på mange måter et bilde på Afrika, og vi skal bruke Serengeti som case i forskningsprosjektet, sier Eivin Røskaft, professor i biologi ved NTNU. Han leder hele EU-prosjektet.  

Gemini.no: Nasjonalparken Serengeti kan forsvinne


Fri, 17 Apr 2015 13:01:49 +0200