Bilde

Logo NTNU Bærekraft

Aktiviteter og nyheter


Mini calevent portlet

Arrangement

Tidligere aktiviteter:

Tidligere aktiviteter:


NTNUs bærekraftsatsing

GLobal

I webinarserien om NTNUs bærekraftsatsing ønsker vi å drøfte faglige tilnærminger, vise eksempler, få en dialog om satsingen, gi inspirasjon og vise hva en satsning på bærekraft kan bety i praksis for NTNU.

Møtene vil bestå av korte faglige innlegg og dialog med innledere og panel.

Webinarserie om NTNUs bærekraftsatsing


Materialeffektivitet og klima - Webinar 24. november 2020

Hvordan kan materialeffektivitet bidra til et bedre klima? 

I forbindelse med det internasjonale ressurspanelets lansering av rapporten “Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future”, arrangerte NTNU Bærekraft et webinar om materialeffektivitet og klima i samarbeid med Miljødirektoratet, Circular Norway og Grønn Byggallianse.
 
Det internasjonale ressurspanelets nye rapport om ressurseffektivitet og klimaendringer vurderer hvordan mer effektiv bruk av materialer i boliger og biler kan redusere klimagassutslipp og bedre mulighetene for å nå klimamålene i Parisavtalen.
 
Utslipp fra produksjon av ulike materialer er nå sammenlignbart med utslipp fra landbruk, skogbruk og endring i arealbruk, men det har fått mindre oppmerksomhet i klimadebatten. Rapporten viser til at det er på tide å se lenger enn energieffektivitet for å redusere det globale karbonavtrykket.
 
Det internasjonale ressurspanelet og deres arbeid med ressurs- og materialeffektivitet presenteres under webinaret. I tillegg presenterer aktører fra næringslivet sine erfaringer med materialeffektivitet innen bygg- og transportsektoren. 
 
Her finner du ressurspanelets rapport "Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future".

Lenke til webinaret på youtube

Se opptak av webinaret på YouTube.

Presentasjoner:


Aktuelt:

Aktuelt:

Ny serie med 9 videopodcasts om kunnskap om klimaendringer og internasjonal politikk.

Tre. Foto.

Denne podcastserien er utarbeidet av Andrea Tilche, som i mange år ledet EUs forhandlinger mot IPCC, og som nå er prof-II ved NTNU og UiT.


Økologiprofessor Sandra Myrna Díaz vant Gunnerusprisen i bærekraft for 2019


The seminar "Biodiversity - from knowledge to policy?" with Sir Bob Watson took place the 7th of February 2018. Edited video stream from the seminar is now available


Carl Folke vinner Gunnerus Sustainability Science Award 2017
Se det NTNU Bærekraft-støttede kunstprosjektet ClimArt Pollution Pods


FUTURUM - An exhibition about the future

FUTURUM - An exhibition about the future

Museumsbygg