NORD6110 - Norsk 2.0 Nye perspektiver på norskdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Norsk fagdidaktikk med vekt på undervisningsdesign, læring med digitale verktøy og FoU.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten kan bruke forskning og utviklingsarbeid for å utvikle egen lærerpraksis og formidle egne faglige refleksjoner skriftlig og muntlig

Ferdighet
Kandidaten kan anvende digitale verktøy og sosiale medier i undervisning og læring

Generell kompetanse
Kandidaten behersker undervisningsdesign i norskfaget, kan anvende læreplan, drive vurdering for og av læring og begrunne faglige valg

Læringsformer og aktiviteter

Nettbaserte forelesninger, samling, praktiske øvelser og samarbeid via læringsplattform.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlige arbeidskrav underveis
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
En samling over to dager i Trondheim.
Skriftlige arbeidskrav underveis:
Blogginnlegg, respons på blogginnlegg, modulplan, FoU-oppgave.
Arbeidskravene må være godkjent underveis i semesteret før mappen kan leveres inn for sluttvurdering.

Vurdering:
Mappevurdering. Studenten kan fritt velge målform i dette emnet.
Vurderingsform for utsatt eksamen er den samme som ved ordinær eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nordisk, fjernundervisning (FJNORD)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.