Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis ved seksjon for nordisk litteratur på Institutt for språk og litteratur (ISL) ved Det humanistiske fakultet (HF) og er utdannet ph.d. i nordisk litteraturvitenskap fra NTNU. 

Forskningsgrupper

Forskningsinteresser

  • 1800-tallslitteratur (1850-1900).
  • Samtidslitteratur.
  • Grafisk litteratur / tegneserier.
  • Litteratur og sykdom/helse/medisin.
  • Rett og litteratur.
  • "Populærlitteratur" (brevromanen, forbryterfortellinger, skillingstrykk, skrekklitteratur og gotikk).

Ph.d.-avhandlingen "Den fødte forbryter. Diskursive brytninger i fremstillinger av kriminalitet og degenerasjon i norsk litteratur og offentlighet 1890-1910" er en litteraturvitenskapelig studie som undersøker fremstillinger av kriminalitet og degenerasjon i Norge i perioden omkring århundreskriftet 1900. 

Undervisning

For tiden underviser jeg i nordisk litteraturvitenskap ved ISL. Jeg har tidligere undervist i norskfaget ved grunnskolelærerutdanningen på NTNU (ILU) samt på bachelor- og masternivå innen nordisk og allmenn litteraturvitenskap. 

Fordypningsemner jeg har undervist i har hatt tema som Den fødte forbryter, TegneserielitteraturFrykten i litteraturen og Det marginaliserte mennesket. Sykdom, galskap og kriminalitet i litteraturen fra 1880-1900.

Formidlingsvirksomhet og andre verv

Formidlingsvirksomheten min inkluderer forfattersamtaler, paneldebatter, litteraturfestival m.m.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Warberg, Silje Haugen. (2018) Grafisk litteratur. Norsk 5-10. Litteraturboka.
  • Warberg, Silje. (2017) Unimaginable Crime and Imaginary Criminals: The Thorvald Sletten Matricide Case 1899-1907. Parricide and Violence Against Parents throughout History. (De)Constructing Family and Authority?.

Rapport/avhandling

  • Warberg, Silje. (2016) Den fødte forbryter : diskursive brytninger i fremstillinger av kriminalitet og degenerasjon i norsk litteratur og offentlighet 1890-1910. 2016. ISBN 978-82-326-1974-0.