Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Hovind, Inger Liv; Valeberg, Berit Taraldsen; Lunde, Ellen Marie; Gran Bruun, Anne Marie; Lundby, Trond. (2011) Anestesisykepleie. Akribe Forlag. 2011. ISBN 978-82-7950-134-3.

Del av bok/rapport

  • Lundby, Trond. (2011) Øyeblikkelig hjelp-pasienter i sykehus. Anestesisykepleie.