course-details-portlet

HPAR6001 - Farmakologi for ambulansepersonell

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Legemiddelregning 50/100 1 timer D
Farmakologi 50/100 1 timer E

Faglig innhold

 • Legemidler generelt
 • Juridiske aspekter, lover og forskrifter
 • Farmakodynamikk
 • Farmakokinetikk
 • Bivirkninger
 • Interaksjoner
 • Variasjon i legemiddelrespons
 • Barn/eldre/gravide/ammende og legemidler
 • Rusmidler og forgiftninger
 • Bruk av Felleskatalogen, herunder ATC-nummer
 • Legemiddelregning
 • Virkningsmekanismene til konkrete legemidler prehospitalt

Læringsutbytte

Kunnskaper

Det forventes at du etter gjennomføring av kurset:

 • har kunnskap om generell farmakologi
 • har kunnskap om spesiell farmakologi i ambulansetjenesten
 • har kunnskap om håndtering og administrering av legemidler i ambulansetjenesten
 • har kunnskap om anvendelsen av legemidler i ambulansetjenesten
 • har kunnskap om legemiddelregning

Ferdigheter

Det forventes at du etter gjennomføring av kurset:

 • behersker feilfri legemiddelregning
 • anvender kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering i utøvelsen av ambulansefaget

Læringsformer og aktiviteter

 • Digitale samlinger
 • Videoforelesninger
 • Oppgaveløsning
 • Undervisningsmateriellt tilgjengeliggjort i Blackboard
 • Selvstudier av pensumlitteratur

Obligatoriske aktiviteter

 • To skriftlige arbeidskrav skal være bestått før eksamen kan avlegges

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet er todelt:

 1. Legemiddelregning teller 50 %
 2. Farmakologi teller 50 %.

Begge deleksamenene må være bestått for at emnet skal bestås. Om en av deleksamenene eller begge ikke bestås, må kandidaten gå opp til ny og utsatt eksamen i den delen/de delene som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter- og videreutdanning Kategori E - Lavere grad - Finansiering 100% (MHEVUEL0)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Søkere som ikke oppfyller opptakskrav kan ta emnet som kurs uten studiepoeng, og vil motta kursbevis.

Kursmateriell

Olsen, Lars André, Eva Kofoed, Lisbeth Ø Rygg (2018). Håndtering av legemidler, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Nordeng, Hedvig og Olav Spigset (red) (2018). Legemidler og bruken av dem. 3.utgave, Oslo: Gyldendal Olsen, Lars André (2022). Praktisk medikamentregning. Dose Styrke Mengde, 5.utgave, Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Alle videoforelesninger. Annen anbefalt litteratur og studiemateriell Felleskatalogen (2022). Lastet ned fra http://www.felleskatalogen.no/medisin Helsedirektoratet (2015). Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Rundskriv IS 7/2015. Revidert sist 08/2017. Norsk Legemiddelhåndbok (2022). Lastet ned fra http://www.legemiddelhandboka.no

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HPAR1001 5.0 VÅR 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Analyse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Legemiddelregning 50/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Farmakologi 50/100 E PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU