course-details-portlet

HPAR6001 - Farmakologi for ambulansepersonell

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Legemiddelregning 50/100 1 timer D
Farmakologi 50/100 1 timer E

Faglig innhold

 • Legemidler generelt
 • Juridiske aspekter, lover og forskrifter
 • Farmakodynamikk
 • Farmakokinetikk
 • Bivirkninger
 • Interaksjoner
 • Variasjon i legemiddelrespons
 • Barn/eldre/gravide/ammende og legemidler
 • Rusmidler og forgiftninger
 • Bruk av Felleskatalogen, herunder ATC-nummer
 • Legemiddelregning
 • Virkningsmekanismene til konkrete legemidler prehospitalt

Læringsutbytte

Kunnskaper

Det forventes at du etter gjennomføring av kurset:

 • har kunnskap om generell farmakologi
 • har kunnskap om spesiell farmakologi i ambulansetjenesten
 • har kunnskap om håndtering og administrering av legemidler i ambulansetjenesten
 • har kunnskap om anvendelsen av legemidler i ambulansetjenesten
 • har kunnskap om legemiddelregning

Ferdigheter

Det forventes at du etter gjennomføring av kurset:

 • behersker feilfri legemiddelregning
 • anvender kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering i utøvelsen av ambulansefaget

Læringsformer og aktiviteter

Lese pensumlitteratur Videoforelesninger Oppgaveløsning Blackboard Digitale samlinger

Obligatoriske aktiviteter

 • To skriftlige arbeidskrav skal være bestått før eksamen kan avlegges

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet er todelt:

 1. Legemiddelregning teller 50 %
 2. Farmakologi teller 50 %.

Begge deleksamenene må være bestått for at emnet skal bestås. Om en av deleksamenene eller begge ikke bestås, må kandidaten gå opp til ny og utsatt eksamen i den delen/de delene som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter- og videreutdanning Kategori E - Lavere grad - Finansiering 100% (MHEVUEL0)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Søkere som ikke oppfyller opptakskrav kan ta emnet som kurs uten studiepoeng, og vil motta kursbevis.

Kursmateriell

Olsen, Lars André, Eva Kofoed, Lisbeth Ø Rygg (2018). Håndtering av legemidler, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Nordeng, Hedvig og Olav Spigset (red) (2018). Legemidler og bruken av dem. 3.utgave, Oslo: Gyldendal Olsen, Lars André (2022). Praktisk medikamentregning. Dose Styrke Mengde, 5.utgave, Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Alle videoforelesninger. Annen anbefalt litteratur og studiemateriell Felleskatalogen (2022). Lastet ned fra http://www.felleskatalogen.no/medisin Helsedirektoratet (2015). Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Rundskriv IS 7/2015. Revidert sist 08/2017. Norsk Legemiddelhåndbok (2022). Lastet ned fra http://www.legemiddelhandboka.no

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HPAR1001 5.0 VÅR 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Analyse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Legemiddelregning 50/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Farmakologi 50/100 E PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU