course-details-portlet

MUST1053 - Studioteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 1/2 30 minutter
Arbeider 1/2 2 måneder

Faglig innhold

Konkret, praktisk arbeid i opptaksstudio er helt sentralt i dette studiet, som består av følgende hovedelementer: Opptak og bearbeiding av lyd (mikrofonvalg, flersporsteknikk, digital prosessering), lydestetikk, forskjellige klangidealer, produsentoppgaver, analog og digital signalgang.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

-har kunnskap om hvordan et moderne studio for lydopptak fungerer
-kjenner til virkeområder og karakteristikk for forskjellige mikrofoner
-er kjent med forskjellige grunnleggende teknikker og verktøy for bearbeiding av lyd i studio
-har grunnleggende kunnskap om lydestetikk og klangideal for forskjellige musikkproduksjoner

Ferdigheter:

Kandidaten
-kan gjøre opptak av forskjellige instrumenter og musikkstiler
-kan kommunisere med musikere i studio på en måte som fremmer arbeidssituasjonen og musikkproduksjonen
-kan mikse og ferdigstille en studioproduksjon
-kan reflektere over eget arbeid i studio og grunngi tekniske og estetiske valg

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger rettet mot praktisk studioarbeid: 2 timer per uke. Gruppeundervisning og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Øvingsoppgaver

Mer om vurdering

En større studioproduksjon i løpet av siste semester i tillegg til en praktisk eksamen i studio, varighet 30 minutter.

Det gis karakter på de enkelte delvurderingene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen må kandidaten kun ta om igjen delvurderingene som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektronikk (MTEL)
Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS)
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi. Én til to plasser forbeholdes studenter fra bachelorprogrammet i film- og videoproduksjon, utøvende musikk eller siv.ing.-programmet i elektronisk systemdesign og innovasjon, studieretning akustikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 1/2

Utlevering 19.03.2021

Innlevering 07.05.2021

Utlevering 12:30

Innlevering 12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU