course-details-portlet

MUSP4328 - Komposisjon jazz B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i den enkeltes musikkgenerative egenskaper gjennom gehørbasert komponering og kollektive ensembleprosesser. Komposisjonene utvikles gjennom analyse og bruk av kompositoriske verktøy. Innføring i ulike aspekter ved musikkteknologi, som enkel kreativ bruk av musikkprogramvare, grunnleggende kjennskap til mikrofoner, lydbearbeiding og opptaksstudio.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har grunnleggende kunnskap om komponering for gitte ensembler
  • kjenner til hvordan musikkprogramvare kan brukes som hjelpemiddel i arrangering/ komponering og lydfesting-/bearbeiding.

Ferdigheter

Kandidaten

  • har ferdigheter i komponering for gitte ensembler
  • kan anvende musikkprogramvare som hjelpemiddel i arrangering/ komponering og lydfesting-/bearbeiding.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i verk-/stilanalyse og programvare. Framføringer og opptak av studentens egen produksjon danner basis for individuell veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Et tilstrekkelig antall godkjente øvinger og komposisjoner. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan få vurdering i emnet. Studentene vurderes på bakgrunn av øvinger og komposisjoner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende - jazz (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4318 Komposisjon jazz A eller lignende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU