course-details-portlet

MUSP4338 - Komposisjon jazz C

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet videreutvikler den enkeltes musikkgenerative egenskaper gjennom gehørbasert komponering og kollektive ensembleprosesser. Komposisjonene utvikles gjennom analyse og bruk av kompositoriske verktøy. Ulike aspekter ved musikkteknologi, som kreativ bruk av musikkprogramvare for prosessering live og i studio.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har god kunnskap om komponering for ulike ensembler og instrumenter
  • kjenner til hvordan musikkprogramvare kan brukes kreativt for prosessering live og i studio

Ferdigheter:

Kandidaten

  • har ferdigheter i komponering for ulike ensembler og instrumenter
  • kan anvende musikkprogramvare som kreativt hjelpemiddel for prosessering live og i studio

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i verk-/stilanalyse og programvare. Framføringer og opptak av studentens egen produksjon danner basis for individuell veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Et tilstrekkelig antall godkjente øvinger og komposisjoner. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan få vurdering i emnet. Studentene vurderes på bakgrunn av øvinger og komposisjoner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende - jazz (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4328 Komposisjon Jazz B eller lignende

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU