course-details-portlet

MUST2053 - Musikk og lyddesign for audiovisuelle medier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet omhandler lyd og musikk i tilknytning til audiovisuelle media. Det tar for seg filmlyd, lyd til dataspill, og interaktive medier. Kunnskapen utøves aktivt gjennom praktiske øvinger og bruk av relevant og tilgjengelig teknologi.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • forstår grunnleggende prinsipper ved bruk av lyd til historiefortelling
 • har grunnleggende kjennskap til arbeid med film og dataspill med særlig fokus på lydens rolle
 • forstår grunnleggende teori knyttet til musikk og lyddesign i relasjon til audiovisuelle media
 • kjenner ulike strategier for anvendelse av lyd i dataspill
 • har grunnleggende historisk oversikt over lydens rolle i film og dataspill gjennom representative eksempler.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan analysere dramatiske elementer i en fortelling og uttrykke dem gjennom lyd og musikk
 • kan komponere, designe og mikse musikk og lydeffekter til film, inkludert integrasjon med tale og dialog
 • kan skape og organisere lydmateriale til dataspill
 • behersker grunnleggende bruk av teknologiske verktøy for integrasjon av lyd til film og dataspill.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og praktiske øvinger: Øvingene består av praktiske oppgaver knyttet til bruk av lyd og musikk til film og dataspill. Nærmere informasjon om omfang og krav til øvinger gis i Blackboard ved semesterstart. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

 • Semesteroppgave
 • Øvinger
 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Eksamen består av en produksjon på ca 5 minutter med en påfølgende rapport på 3-5 sider.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi. Én til to plasser forbeholdes studenter fra bachelorprogrammet i film- og videoproduksjon, utøvende musikk eller siv.ing.-programmet i elektronisk systemdesign og innovasjon, studieretning akustikk. Krever i tillegg bestått MUST1060 Grunnleggende musikkteknologi 2 og MUST1053 Studioteknikk eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST2055 7.5 HØST 2021
MUST2060 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
31.05.2024

Innlevering
07.06.2024


12:30


12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU