Forskning – Institutt for lærerutdanning

New Technologies and Educational Design Research Group – NTED

Forskningsgruppen NTED ser på ny teknologi, design og læring i utdanningen. Vi ønsker å utvikle ny kunnskap om digitale teknologier og læringsprosesser i utdanningen.

Vi forsker på bruken av informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT), utviklingen av profesjonsfaglig digital kompetanse og design av læringsaktiviteter i forskjellige fagdisipliner og utdanningskontekster

De vi forsker på inkluderer blant annet lærere og elever i skolen (fra barnehage til videregående opplæring), studenter og ansatte i høyere utdanning, lærerutdannere og lærerstudenter i lærerutdanningen, og studenter i etter- og videreutdanning.

Vi tar i bruk en rekke ulike forskningstilnærminger slik som design-basert forskning, mixed methods research, case studier og etnografi. Forskningsgruppen ble opprettet høsten 2017 og ledes av førsteamanuensis Fredrik Mørk Røkenes og førsteamanuensis Mari-Ann Letnes


Prosjekt

Forskningsgruppen har for tiden prosjekt innen disse temaene:

  • Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)
  • Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen
  • Pedagogisk bruk av video i nettbasert læringsarenaer/flipped classroom learning
  • Digital dannelse
  • Massive Open Online Courses (MOOCs)

Samarbeidspartnere og eksterne medlemmer

Forskningsgruppen har for tiden samarbeid med disse institusjonene/forskerne:

  • Trondheim kommune – Siw Olsen Fjørtoft