PRIS: Praksis i Sør

Forskning – Institutt for lærerutdanning

PRIS: Praksis i Sør

Om forskningsgruppa

Grunnskolelærerutdanningen ved NTNU har helt siden 2007 (den gang ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag) hatt praksissamarbeid med skoler i Livingstone og Mongu i Zambia, samt samarbeid med lærerutdanningsinstitusjonene David Livingstone College of Education (DALICE) og Mongu College of Education (MOCE). I år har 24 studenter ved grunnskolelærerutdanningen og 16 studenter ved lektorutdanningen praksis ved ulike skoler i de to byene. I Zambia møter studentene en skolehverdag og en læringskultur som er forskjellig fra den norske. I denne forskergruppa stiller vi spørsmål ved studentenes utbytte av å ha praksis i en ukjent skolekultur og ulike faglige problemstillinger spesielt knyttet til forståelse for mangfold og globale spørsmål i lærerutdanningen. Vi ser også på undervisning i ulike fag i zambisk skole, spesielt undervisning i literacy-praksiser og demokratiopplæring. Her vil det være mulig å knytte studentenes FoU- og masteroppgaver til forskergruppa.

Forskergruppa vil fremme nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid, knyttet til både sampublisering og utvikling av felles prosjektsøknader. Gruppa samarbeider med flere norske og utenlandske miljøer og vi ønsker å utvikle forskningsbasert undervisning for studenter som skal på utenlandsopphold, med hensyn til både forberedelse, veiledning underveis og etterarbeid. Forskergruppa er tverrfaglig med deltagere fra samfunnsvitenskap, norsk, engelsk og pedagogikk. I perioden 2019-2021 hadde forskergruppa strategiske forskningsmidler fra SU-fakultetet. Et resultat av dette er en antologi som kommer på Universitetsforlaget i løpet av 2022 med 11 bidrag knyttet til tematikken. Antologiens tittel er: Utenlandspraksis for lærerstudenter: global og interkulturell kompetanse.

Nettverk

Forskergruppa er med i et Norplus-finansiert nettverk med tittelen «Global and intercultural competence through practicum in the south» (GIPS). Nettverket fikk i 2022 tildeling for to nye år.

Styringsgruppe for nettverket er:

 • Hege Knutsmoen (OsloMet)
 • Tove Lemming (UiT)
 • Gerd Wikan (HINN)
 • Ane Bergersen (HVL)
 • Jørgen Klein (NTNU)
 • Valerie Magrain (Karlstad University)

Nye partnere for perioden 2022-23 er:

 • Aalborg University, Department of Culture and Learning (DK)
 • Borås University College (SE)
 • Malmö University (SE)
 • The University of Eastern Finland (FI)
 • The University of Oulu, Faculty of Education (FI)
 • University College Nordjylland (DK)
 • VIA University College, Department of Teacher Education (DK)