Bakgrunn og aktiviteter

Professor i Trafikksikkerhet. Fokus på statistisk modellering av ulykker og sikkerhet for syklister og fotgjenger.

Emner:

  • TBA4320 Trafikksikkerhet og risiko
  • BA6013 Trafikksikkerhetsrevisjon og -inspeksjon (EVU-kurs)
  • BA6058 Trafikkteknik og trafikksikkerhet (EVU-kurs)
  • BA8618 Statistikk for PhD inom Bygg-, anlegg og transport