course-details-portlet

BA8618 - Anvendt statistikk for PhD i Bygg, anlegg og transport

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Kurset dekker grunnleggende statistiske metode som brukes innenfor bygg, anlegg og transportområdet, samt grunnleggende forståelse av statistiske begreper.

Læringsutbytte

Kunnskap: De statistiske grunner og sunn fornuft innenfor statistikk (terminologi, populasjon og prøvetaking, problemstrukturering, korrelasjon vs kausalitet, signifikans, hypoteser, goodness-of-fit)

Ferdigheter: Kandidaten er i stand til å bruke en verktøykasse med noen vanlige statistiske metoder (sammenligning av to måter [hypotestesting, t-test, Chi2-test], enkel regresjon)

Generell kompetanse: Kandidaten har en oversikt over statistiske metoder (hvilken statistisk metode skal brukes avhengig av strukturen i problemet, fordelingen hos variabler og formen for sammenheng mellom variabler)

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av ett start-up-møte og 5-6 seminarer med to til tre uker intervall, med max 10 deltakere. På slutten av hvert seminar er studenten gitt et sett med nye spørsmål å svare på før neste seminar mens denne leser inn på et nytt emne. På følgende seminar blir spørsmålene diskutert og studenten leverer inn en PM med hans / hennes svar. Språket i seminarene er engelsk, med mindre alle studentene snakker norsk. Språket i PM er enten engelsk eller norsk på studentens eget skjønn.

Forkunnskapskrav

Ingen formelle krav til enkeltemner.

Kursmateriell

Kandidaten velger sitt egen pensum, men en liste med potensielle kilder blir utlevert ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Veg og samferdsel
  • Risikoanalyse
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU