Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk (NTNU, 2014), har en doktorgrad i statistikk (NTNU, 2019) og startet i min nåværende stilling som førsteamanuensis i statistikk ved insitutt for matematiske fag i 2020. 

Mine forskningsinteresser inkluderer score tester, utvalgsdesign og teststyrke, statistiske metoder for genetiske assosisiasjonsstudier, samt pedagogiske problemstillinger i statikkundervisning. 

For tiden leder jeg det pedagogiske utviklingsprosjektet Statistikk for Ingeniører som innebærer programtilpasset, beregningsorientert og hybrid statistikkundervisning i statistikk for ingeniørstudenter ved alle tre NTNU-campus. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Bjørnland, Thea; Langaas, Mette. (2019) On response-dependent sampling and score tests for regression models with missing covariates. Applications to extreme phenotype sampling in genetic association studies. 2019. ISBN 978-82-326-3974-8.